Nu ställs Blair till svars för Iraklögnerna

Han ska grillas om expertens självmord

NYHETER

Tre av världens främsta demokratier.

Tre folkvalda ledare som ljög för att starta krig.

I morgon ställs Tony Blair till svars.

Foto: AP
RISKERAR SITT JOBB 62 procent av Blairs väljare anser att regeringen förde dem bakom ljuset.

Gemensamt för Storbritanniens premiärminister, USA:s president George W Bush och Australiens premiärminister John Howard är att de alla överdrev Iraks farlighet. De ville skrämma sina befolkningar till att gå med på krig.

Bush och Howard har än så länge klarat sig helskinnade undan skandalen. I USA bedriver kongressen undersökningar. I Australien hålls offentliga förhör med nyckelpersoner.

Britterna rasar

Men amerikaner och australiensare verkar skaka av sig lögnerna med glädjen över att Saddam störtades. Britterna rasar.

I morgon ska Tony Blair förhöras av den så kallade Hutton-kommissionen. Han kommer då att grillas om sin inblandning i vapenexperten David Kellys självmord.

Kelly var så oroad att han för tv-bolaget BBC berättade hur politikerna förvrängde underrättelseinformation om Irak. När Kelly avslöjades som källan till uppgifterna begick han självmord.

Av dokument framgår att regeringen var missnöjd med underrättelseorganens och vapenexperternas bedömningar. 10 Downing Street ville ha skarpare formuleringar.

När verkligheten inte räckte vreds den några snäpp för att övertyga en skeptisk befolkning.

Blair har fått betala i form av dalande opinionssiffror. Av de brittiska väljarna säger 58 procent att de litar mindre på Blair.

Trion Bush, Blair och Howard slår ifrån sig anklagelsen om lögner. De hävdar att de handlade i god tro på de uppgifter som fanns.

Ett försvar som starkt ifrågasätts.

Nya vapen – otroligt

Vapenexperter runtom i världen var eniga i bedömningen att Irak möjligen gömde mindre mängder kemiska och biologiska vapen som undgått de första vapeninspektörerna. Att nyproduktion i större mängd var högst otrolig och att det skulle ta åratal innan Irak kunde skaffa sig kärnvapen.

Skandalen är inte att Bush, Blair och Howard hävdade att Irak hade massförstörelsevapen. Troligen var så fallet även om inga ännu har hittats.

Lögnen är att de mot bättre vetande överdrev farligheten. Bush, Blair och Howard tog en chans och räknade med att Saddams frånfälle skulle radera ut kritiken mot kriget.

Åtminstone Blair kalkylerade fel. I värsta fall kan det kosta honom jobbet.

Så försökte de överdriva hotet från Irak

Foto: AP
USA:s president George Bush, Australiens premiärminister John Howard och utredningsledaren lord Brian Hutton.

Wolfgang Hansson