Omställningen till euro – miljardaffär

NYHETER

Ingen ska få sänkt bidrag på grund av euron.

Beslutet att avrunda alla ersättningar uppåt kostar staten en miljard kronor.

Euron ställer till problem för statliga datasystem. Riksförsäkringsverket klarar inte av decimaler.

Att bygga om hela systemet blir för dyrt, liksom att avrunda alla belopp, som i dag anges i kronor, uppåt till närmaste euro.

Regeringen har nu beslutat att alla ersättningar ligger fast eller höjs, till exempel barnbidraget, bostadstillägget, pensionerna och sjukpenningen.

Så billigt som möjligt

– Ingen ska förlora på euroomställningen, säger Jens Magnusson, kansliråd på finansdepartementet.

Vissa system kommer att kunna byggas om till två decimaler, annars ska bidragsbeloppen avrundas uppåt. Målet är att det blir så billigt som möjligt för staten utan att den enskilde förlorar något.

Den totala kostnaden väntas bli en miljard kronor.

Höja schablonbelopp

500 miljoner kronor går åt till att runda av transfereringar, som barnbidraget på 950 kronor eller föräldrapenningen.

Lika mycket kostar det att höja schablonbelopp för skatter och avdrag.

Den totala statskostnaden för euroomställningen är oklar. De statliga myndigheterna lägger två miljarder kronor, hälften för att runda av och hälften för att bygga om it-systemen. Kommunernas kostnad är okänd.

Så avrundas bidragen till euro:

Jessica Ritzén