”Valet påverkar inte vårt samarbete med regeringen”

Läs chattet med Miljöpartiets Maria Wetterstrand

NYHETER

Valutgången kommer inte att påverka miljöpartiets samarbete med regeringen

Det sa mp-språkröret Maria Wetterstrand när hon chattade med läsarna inför EMU-valet.

Här är hela chattet.

Kenta säger: Har du några siffror på vad engångskostnaden blir vid övergången till euron?

Maria Wetterstrand säger: Det förekommer olika siffror. Allt från 3,5 miljarder till 70 miljarder. I andra EU-länder har kostnaden varit en viss andel av BNP som i Sverige motsvarar mellan 10 och 20 miljarder.

Kenta säger: Det låter som om det skulle bli Sveriges undergång oavsett hur vi röstar, om man lyssnar på både ja- och nejsidan. Tror du det blir många blankröster?

Maria Wetterstrand säger: Det är vanligare att de som inte vill delta i valet bara avstår, inte röstar blankt. Jag hoppas att många känner att de vill delta i valet.

Arwen säger: Hej! Du som euromotståndare, ser du något positivt i euron?

Maria Wetterstrand säger: Ja, det blir lättare att växla pengar när man reser mellan länder i euro-området. Det kan säkert också skapa lite mer samhörighetskänsla.

johanna säger: Varför nej till EMU? Ge tre skäl.

Maria Wetterstrand säger: Jag vill inte ha ökad centralisering av beslut till EU. Det är bättre för Sverige att ha en egen ränta som kan anpassas efter svenska förhållanden. Det går dåligt ekonomiskt för euroländerna, vilket gör det extra riskfyllt att gå med just nu.

Daniel säger: Hur gynnar ett nej till euron miljön?

Maria Wetterstrand säger: Tyvärr måste vi nog göra annat för att lösa miljöproblemen än att rösta ja eller nej till euron. Jag menar att det inte har så stor betydelse, utan det är andra beslut som avgör hur det ska gå med miljön.

morpher säger: Hur kommer ett eventuellt nej i folkomröstningen påverka miljöpartiets samarbete med regeringen och socialdemokraterna?

Maria Wetterstrand säger: Ur vår synpunkt är inte folkomröstningen avgörande för hur vårt samarbete med regeringen ska fortskrida. Det viktiga är att den politik vi har kommit överens om genomförs i praktiken.

Lars-Göran säger: Hejsan, börjar med en lätt fråga: vad är det som gör det så viktigt att ta ställning för det här med EMU-medlemskapet just nu? Är det bråttom?

Maria Wetterstrand säger: Vi ville egentligen vänta med folkomröstning till nästa riksdagsval. Då skulle vi hunnit se mer hur projektet utvecklas i de länder som är medlemmar idag. Kan inte se att det är bråttom.

Kenta säger: Varför tror du Göran Persson är så rädd för spekulation mot kronan om det skulle bli ett nej?

Maria Wetterstrand säger: Alla vi politiker är politiker rädda för spekulation mot kronan. Därför är vi överens om att ha en flytande växelkurs och stabila statsfinanser.

Studentskan säger: Är ett nej verkligen bra för företagen? Jag har fått intrycket att de flesta företagarna är för EMU!

Maria Wetterstrand säger: De flesta kvinnliga småföretagare är emot EMU. Männen är för. De flesta svenska företag handlar inte med utlandet, utan är småföretag med inhemsk inriktning.

Daniel säger: På vilket sätt är svenska Riksbanken mer demokratisk än ECB?

Maria Wetterstrand säger: Dess instruktioner kan ändras genom beslut i Sveriges riksdag. Deras beslut är anpassade efter svenska förhållanden.

Mi säger: Om Danmark och England beslutar att gå med; kan vi fortfarande säga nej?

Maria Wetterstrand säger: Vi kan naturligtvis säga nej ändå. Större delen av världen kommer fortfarande inte att vara med.

Daniel säger: Är inte en EU-federation ett bra sätt att komma åt miljöproblem som inte går att åtgärda på nationell nivå?

Maria Wetterstrand säger: Jag tycker det är jättebra om EU ägnar sig åt att lösa gränsöverskridande miljöproblem. Tyvärr är det väldigt lite av det idag. EU lägger sig i alla möjliga detaljer, men miljön kommer alltid i andra (eller tredje) hand.

lillajag säger: Tror du det blir en ny folkomröstning inom en snar framtid om resultatet blir nej?

Maria Wetterstrand säger: Det dröjer säkert ett tag innan det blir en ny omröstning. Ja-sidan kommer inte att vilja riskera att åka på en förlust till.

Berra säger: Hur kommer det sig att ni i mp inte går i samma riktning som de flesta av miljöpartisterna i Europa?

Maria Wetterstrand säger: De flesta miljöpartier inom EU är mer eller mindre kritiska mot Euron, men har accepterat den som en del av EU-projektet. Våra gröna vänner i Storbritannien är emot. Det handlar mycket om hur man ser på riskerna med överstatlighet.

NejTillMjukvaruPatent säger: Det pratas mycket om vad som händer om man går med i EMU. Men vad händer om vi inte går med? Det känns lite naivt att tro att det ska rulla på som vanligt - så vad tror du kommer att hända?

Maria Wetterstrand säger: Eftersom marknaden väntar sig ett nej, så lär det inte hända något drastiskt ekonomiskt. Jag menar att ett nej är en signal till regeringen att ta det lugnt med att hoppa på fler överstatliga EU-projekt.

Daniel säger: När du säger att ECB inte lyder principen om närdemokrati, menar du då att svenska Riksbanken borde demokratiseras, alltså bli en politiskt kontrollerad riksbank?

Maria Wetterstrand säger: Nej, vi vill ha en självständig riksbank. Jag bara helt objektivt konstaterar att dess instruktioner kan ändras genom politiska beslut i riksdagen. Och att den ränta de sätter är anpassad efter svenska förhållanden.

farhad säger: Är det inte bra att gå med i EMU, så vi kan balansera USA:s makt inom den finansiella världen? Fler och fler länder börjar ju använda euro, och Saudiarabien har sagt att de kanske ska använda euron istället för dollarn. Varför ska vi inte vara med och påverka en sådan mäktig valuta?

Maria Wetterstrand säger: Vi ska stå fria från valutaunionen därför att det är ett ekonomiskt riskprojekt, och att det är risk för att ännu fler beslut hamnar på EU-nivå. Balansera USA:s makt måste göras underifrån, inte genom fler stormakter.

Leno säger: Hur hade du rent hypotetiskt ställt dig till en gemensam nordisk valuta (Sverige, Norge och Danmark)?

Maria Wetterstrand säger: Den frågan har jag inte tagit ställning till, men våra ekonomier är ju mer lika än EU-områdets så det är i alla fall ingen sämre idé än Euron.

Pierre säger: Skulle Sverige må bra av flera valutor inom landet? Hela landet har ju inte samma förutsättningar. Varför skall kronan fungera men inte euron?

Maria Wetterstrand säger: Vi har en stat, med en statsbudget och beslutanderätt över skatter och avgifter. Vi omfördelar på så vis resurser från ekonomiskt starka regioner till svagare. Det är idag inte möjligt på EU-nivå och jag anser att det vore mycket olyckligt ifall EU skaffade sig sådana befogenheter.

Lorio säger: Tror du inte att euron, som bidrar till ett ännu starkare Europasamarbete, kan bidra till att vi får mer att säga till om i stora frågor och ta ner världspolisen USA till jorden?

Maria Wetterstrand säger: Jag hyser starka tvivel om att ett stormaktsprojekt i Europa är det bästa för maktbalansen i världen. I USA finns många positiva krafter bland folket, exempelvis det gröna partiet. Det är bättre att bygga motvikten underifrån än uppifrån.

Kenta säger: Vilken är den största överdrift du har hört inför EMU-valet (från båda sidorna)?

Maria Wetterstrand säger: Att två-barnsfamiljer ska spara 30 000 kronor om året ifall vi går med i EMU. I andra länder som gått med har priserna stigit. Skillnaderna i pris är större mellan Stockholm och Västsverige än mellan Sverige och genomsnittet i EMU-området.

NejTillMjukvaruPatent säger: Kan politikerna besluta att gå med även om vi säger nej?

Maria Wetterstrand säger: Rent teoretiskt, ja, men jag är övertygad om att det vore politiskt självmord för de partier som inte följer ett sådant folkomröstningsresultat.

Figge säger: Tycker du svenska kronsedlar är snyggare än europeiska eurosedlar?

Maria Wetterstrand säger: Jag brukar inte tänka på hur pengar ser ut, mer vad de kan användas till. Att tänka estetiskt på pengar är lite att ta i, väl?

Leno säger: Hej Maria! Jag gillar att se både fram och baksidan av myntet. En lite annorlunda infallsvinkel. Vilket tycker du som är emot EMU är ja-sidans starkaste argument?

Maria Wetterstrand säger: Har redan svarat på det ovan, men upprepar: att det blir lättare att växla pengar när man reser inom EMU-området.

AnnaPanna säger: Hur skulle USA och tredje världen påverkas av ett totalt ekonomiskt samarbete i Europa?

Maria Wetterstrand säger: Hittills har EU-länderna ökat handeln med varandra och minskat den procentuellt med de fattiga länderna i syd. Det är ingen rolig utveckling. Det beror mer på politikens inriktning än på valutan.

Pierre säger: 75% av euroländernas invånare vill ha Euron. Varför skulle den då vara så katastrofal för 9 miljoner svenskar?

Maria Wetterstrand säger: Det där skulle jag vilja se bevisat innan jag tror det, med frågeställningen redovisad. De flesta har inte haft chansen att rösta i förväg. Det är ju betydligt svårare att gå ur än att vänta med att gå med.

Aron M säger: Hej Maria! Ser att du tidigare skrev att euron skulle vara ett riskprojekt. Är det inte lika stora risker att stå utanför samarbetet?

Maria Wetterstrand säger: Om den svenska konjunkturen är i obalans med genomsnittet i EMU-området, så får vi större problem än idag att balansera ekonomin, när vi inte har en egen ränta. Det går dessutom dåligt ekonomiskt för många stora länder i EMU-området. Därför är riskerna mindre utanför, anser jag.

Aron M säger: Hej Maria! Varför använder nej-sidan Tyskland som argument då tyskarna själva säger att deras ekonomiska läge inte har något med euron att göra?

Maria Wetterstrand säger: Vi har aldrig sagt att EMU skapat deras ekonomiska kris, så vi pratar om helt olika saker. Krisen uppstod som en del av sammanslagningen med Östtyskland. Men EMU gör det svårare att ta sig ur krisen. Det bekräftas av en mängd oberoende ekonomer.

Olli M säger: Jag befinner mig i Vasa i Finland och har varit mycket nöjd med euro; det är så skönt när man behöver inte växla pengar när man ska utomlands. Och det är enkelt att jämföra priserna. Det är synd om Sverige blir utanför...

Maria Wetterstrand säger: Fast jag har hört många finländare som tycker det blivit mycket dyrare sen Finland blev med i EMU. I Haparanda gnider ICA-handlaren sina händer i glädje över alla finländare som kommer dit och handlar...

aftonbladet.se