Kränkande e-post dyr affär

Fick 150 000 kronor i skadestånd

NYHETER

Elak e-post kan vara kostsamt.

En brittisk kvinna har fått 150 000 kronor i skadestånd efter att hennes kolleger skickat kränkande e-brev om henne till varandra.

Lika allvarligt som sexuella trakasserier anser domstolen.

Kvinnan, som nu slutat på företaget, fick av misstag syn på ett e-brev som handlande om henne själv. Brevet hade cirkulerat mellan nio av hennes arbetskolleger och innehöll starkt stötande uppgifter om henne, skriver Computer Sweden.

Hon försökte tala med företaget för att det skulle ta avstånd från hennes kollegers agerande, men blev helt ignorerad.

Kvinnan kände sig slutligen så kränkt och förtalad att han valde att säga upp sig och söka juridisk hjälp.

När målet togs upp i domstolen fick hon rätten på sin sida. Även om förtalet skett i elektronisk form handlar det fortfarande om sexuella trakasserier enligt domstolen. Kvinnan ska därför få motsvarande 150 000 kronor i ersättning.

Åsa Asplid