30 000 färre platser inom psykiatrin

NYHETER

Sedan mitten av 1960-talet har närmare 30 000 vårdplatser inom psykiatrin försvunnit.

Men risken att dödas av en psyksjuk har inte blivit större, visar en utredning som presenteras i mitten av september.

Sommarens uppmärksammade vansinnesdåd fick socialminister Lars Engqvist att ge Socialstyrelsen uppdraget att undersöka om det finns ett samband mellan våldsbrotten och psykvårdens omläggning.

Inte fler döda

Gunnar Kullgren, professor i rättspsykiatri vid Umeå universitet, är vetenskapligt råd för utredningen:

- Det finns inget som pekar på att det dödliga våldet har ökat i samhället som en följd av psykvårdens förändring.

Statistik saknas

- Men man kan naturligtvis tänka sig att andra former av våldsbrott som misshandel och hot har blivit fler. Men det finns inga uppgifter som kan visa om det är så. Statistik saknas, säger han.

Undersökningar visar dock att många av dem som begår uppmärksammade våldsbrott lider av schizofreni. Risken för att schizofrena personer ska begå våldsamma handlingar är upp till tio gånger högre än för andra människor.

- Om schizofrena hamnar på gatan utan omsorg ökar naturligtvis också risken för våld. Speciellt om den sjuke börjar med missbruk och slarvar med sin medicin.

Thomas Gustafsson