De blev bitna av en patient

Psykiskt sjuk kvinna åtalas för misshandel

Foto: KAI REHN
ATTACKERADES Mikael Darwich och Margareta Gustafsson (nedan) är undersköterskor inom psykiatrin och blev båda bitna av samma kvinna. Händelserna har nu lett till rättegång.
NYHETER

EKSJÖ

Märken efter tänder syns fortfarande i huden.

De båda vårdarna Margareta Gustafsson, 51, och Mikael Darwich, 26, kommer aldrig att kunna glömma hur de blev attackerade och svårt bitna av en patient.

- Det är bedrövligt att våra medlemmar inte kan känna sig trygga på sina arbetsplatser, säger Lisa de Paula-Sandberg, ombudsman på Kommunalarbetarförbundet i Stockholm.

Sparkar och slag, spottloskor och bett är vardag för vårdpersonal inom psykiatrin. Incidenter som sällan anmäls. Men nu har två fall på ett sjukhem i Eksjö gått till åtal och rättegång. Brottsrubriceringen är misshandel och den åtalade en kvinnlig patient.

Margareta Gustafsson och Mikael Darwich är undersköterskor och har lång erfarenhet av arbete med psykiskt sjuka.

- Man har lärt sig att stå ut med våldsamheter men den här gången blev det för mycket. Bettet i handen gjorde fruktansvärt ont och tog lång tid att läka, säger Mikael Darwich, som blev biten när han skulle lyfta patienten.

Samma kvinna bet Margareta Gustafsson i armen vid ett annat tillfälle.

- Jag hann inte skydda mig utan kände plötsligt en olidlig smärta, efteråt blev armen svullen och blå.

Polisanmäldes

Sjukhemmets ledning anmälde händelserna till polisen och enligt förundersökningen hade den kvinnliga patienten framfört hotelser mot vårdarna och därefter gått till attack.

- Betten har skett uppsåtligen, ansåg kammaråklagare Anne-Charlotte Boo och yrkade på villkorlig dom och dagsböter.

Den åtalade fanns inte med i rättssalen, hon vårdas sedan en tid på en sluten psykiatrisk enhet i Mellansverige.

- Att det blev rättegång är mycket ovanligt - men i högsta grad belysande för den situation många vårdare har att tampas med, säger ombudsman Lisa de Paula-Sandberg.

- Å ena sidan handlar det om psykiskt svårt sjuka patienter, å andra sidan om säkerheten för våra medlemmar. Alla människor bör ju kunna gå till jobbet utan att bli misshandlade.

Bättre bemanning

Lisa de Paula-Sandberg nämner en rad åtgärder som facket efterlyst:

- Bemanningen måste vara tillräcklig på avdelningar där våldsamma patienter vårdas. Personalen måste vara utbildad och säkerhetsrutiner ses över kontinuerligt.

- Det är beklagligt att en patient blir åtalad när ansvaret egentligen borde ligga hos arbetsgivaren, säger Lisa de Paula-Sandberg.

Ebba von Essen