18 punkter klara – bara 103 kvar, Göran Persson

Samarbetet med mp och v går långsamt

NYHETER

Allt mindre talar för att regeringen och dess samarbetspartier ska hinna fullfölja sitt 121-punktsprogram för Sverige till 2006.

På ett år har bara 18 punkter realiserats. Och statens kassa tillåter inga stora reformer just nu.

– Det finns inga marginaler i budgeten, säger Curt Malmborg (s).

Foto: BÖRJE THURESSON och STEFAN JERREVÅNG
kom överens om 121 punkter Efter många långa nätters förhandlingar efter valet i höstas enades statsminister Göran Persson och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand om 120 punkter som den nya regeringen skulle genomföra under sina fyra år. Sen lyckades vänsterpartiet förhandla in ytterligare en punkt. Men bara 18 av de 121 reformerna har genomförts – på ett år.

I dag inleds höstens budgetförhandlingar mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern. Nu har de chansen att förverkliga fler av de ”121 punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige” som de kom överens om efter valet 2002.

De 18 punkter som hittills genomförts handlar framför allt om nya samarbetsformer mellan partierna och olika utredningar.

Nya förhandlingar

Inget tyder på att det blir särskilt många nya punkter som förverkligas i budgetpropositionen, som ska lämnas in den 22 september.

Men flera av punkterna tas upp i förhandlingarna, bland annat hur man ska nå sysselsättningsmålet på 80 procent 2004, höja biståndet till en procent av BNI och genomföra en grön skatteväxling.

De tre partierna är överens i flera frågor, bland annat att ungdomsarbetslösheten måste minska och att sjukfrånvaron måste pressas ner.

”Inga marginaler”

– Det akuta är att få fram pengar för att bekämpa arbetslösheten, inte minst bland ungdomar, säger vänsterpartiets Anders Wiklund.

Curt Malmborg, socialdemokratisk förhandlare, säger:

– Vi brinner av iver att göra välfärdsreformer. Samtidigt kan man bara konstatera att det finns inga marginaler att prata om i budgeten, därför måste vi ha is i magen.

Och även om de tre partierna är överens om att ohälsan måste bekämpas så är det inte alls säkert att några förslag läggs i höstbudgeten.

– Vi ska ha bra förslag mot ohälsan som är förankrade på arbetsmarknaden. Vi jobbar just nu i en arbetsgrupp med ett antal förslag,

och därför kan det vara bättre att vänta lite innan vi beslutar något, säger miljöpartiets förhandlare Yvonne Ruwaida.

Klart!

...och här är 35 punkter som kan avgöras i förhandlingarna i höst

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM