Priset för en prutt: 850 000 kronor

Kollegans fis gick ända upp i arbetsdomstolen

NYHETER

Riksbankens datatekniker Göran Andervass, 44, blev rasande när en kollega kom in på hans tjänsterum och pruttade.

– Min kollega var väl medveten om att det luktade väldigt illa. Det här var en ren provokation.

Prutten blev upptakten till en långvarig arbetstvist och Göran Andervass har nu fått 850 000 kronor som plåster på såren av Riksbanken.

Foto: Marianne Berglund
STÄMDE RIKSBANKEN Göran Andervass blev provocerad av en kollega vilket utlöste en konflikt där Göran till slut tvingades gå från sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen besutat att han ska få skadestånd.

Arbetstvisten handlar i grunden om sjukskrivningar, lönediskriminering och utestängning från arbetsplatsen. Men det hela började med den omtalade prutten.

I en inlaga till Stockholms tingsrätt skriver Göran Andervass:

”Provocerad med en fruktansvärd fis – en riktig mök – kl 07.30 på mitt arbetsrum, varvid jag arg som ett bi reagerar på händelsen. Personen skiter så illa att han i princip har egen toalett på kontoret dit ingen annan går och skulle omöjligen lägga en fis av misstag.”

Efter prutten kallades Göran Andervass och hans kollega till ett möte hos närmaste chefen.

”Ville inte erkänna”

– Chefen ville veta varför jag hade skällt ut min kollega och då förklarade jag vad det handlade om. Men min kollega ville varken erkänna eller förneka att han hade fisit.

Göran Andervass anser att prutten blev startskottet till konflikten.

– Ja, jag hade aldrig tidigare haft något otalt med någon på Riksbanken, säger Göran Andervass.

Staffan Folke på Riksbankens personalavdelning känner till uppgifterna om prutten i arbetsrummet:

– Ja, jag har hört talas om det och sett vad som har skrivits. Men jag hade inte kontakt med ärendet när det inträffade, jag kom in långt senare.

Den 20 december 2001 fick Göran Andervass sparken från Riksbanken.

Staffan Folke uppgav i det formella beskedet ”personliga skäl” som anledning till uppsägningen.

”Ville inte fullgöra”

– Han har varit sjukskriven en hel del och vi har ett rehabiliteringsansvar.

– Men han ville inte fullgöra det som läkare, försäkringskassan och vi hade kommit överens om, säger Folke.

Göran Andervass uppger att det aldrig har funnits någon rehabiliteringsplan:

– Jag har anmält två fysiska arbetsskador och har på egen hand ordnat så jag har fått vård för dessa utomlands.

– Sen när jag kom tillbaka till jobbet blev jag portförbjuden.

Göran Andervass stämde Riksbanken och krävde ett miljonskadestånd för olaglig uppsägning och lönediskriminering.

I höstas kom parterna överens om en förlikning som tvingar Riksbanken att betala 850 000 kronor till Göran Andervass.

Arbetsdomstolen har under sommaren beslutat att tingsrättens dom ska stå fast.

Richard Aschberg