Blair var beredd att avgå

NYHETER

LONDON

Hundratals demonstranter mötte Storbritanniens premiärminister Tony Blair när han på torsdagen tog plats framför utredningen som undersöker omständigheterna kring vapenexperten David Kellys död.

Foto: AP
Storbritanniens premiärminister Tony Blair på väg till torsdagens förhör.

Vissa av demonstranterna hade i sin iver att få bänka sig på de fåtaliga åhörarplatserna inne i domstolen väntat hela natten på torsdagens förhör. Men även för dem som inte fick plats inne i domstolen fanns det en roll att spela i affären som har satt hela den brittiska regeringen i gungning.

Burop och plakat mötte en premiärminister som befinner sig mitt uppe i sin värsta politiska kris sedan han kom till makten för sex år sedan.

Skulle ha avgått

Blair sade under förhöret på torsdagen att han betraktade huvudanklagelsen från BBC-journalisten Andrew Gilligan om överdrivna bevis i underrättelserapporten som väldigt allvarlig.

-Det här var en anklagelse om att vi hade uppträtt på ett sådant sätt att om den stämde skulle det ha lett till min avgång, sade Blair.

Premiärministern stod även fast vid innehållet i rapporten som gjorde gällande att Irak kunde avfyra massförstörelsevapen inom 45 minuter.

-Vi lade fram bevisen på ett vis som var fullkomligt motiverat.

Han medgav dock att regeringen stod under stark press att föra fram övertygande motiv för ett krig till ett parlament och en befolkning som var djupt skeptiska därtill.

-Vi var tvungna att skylta med vad vi hade eftersom det fanns enorma krav på det... det var viktigt att vi lade fram de bästa bevis vi hade tillgång till.

Säker vid makten

Men trots BBC-anklagelserna och beskyllningarna om att offentliggörandet av Kellys namn ledde till vapenexpertens beslut att ta sitt liv, säger politiska bedömare i Storbritannien att Blair sitter säkert vid makten.

Helt klart är dock att affären har skadat britternas förtroende för regeringen och någon inom regeringen lär få bära hundhuvudet. Försvarsminister Geoff Hoon har pekats ut för sin påstådda inblandning i beslutet att offentliggöra Kellys namn. Men även Blairs presschef Alastair Campbell, som påstås ha lagt till de osanna uppgifterna i rapporten, står högt upp på listan.

Ännu inga bevis

Några otvetydiga bevis om att underrättelserapporten ska ha blivit manipulerad har ännu inte framkommit. Däremot fortsätter anklagelserna om att regeringen drev Kelly till självmord att förmörka himlen för Blair.

Blair försvarade offentliggörandet av den tystlåtne vapenexperten men medgav att det varit ''väldigt svårt att avgöra vilken strategi som var lämplig'', rapporterar AFP.

-I en sådan här fråga, med så mycket politiskt fokus, tror jag att det fanns en ganska stor chans att det (Kellys namn) hade läckt ut i alla fall.

Det märkliga sätt som Kellys namn offentliggjordes på av talesmän för försvarsdepartementet - vilka bekräftade Kellys identitet för journalister som gissade rätt - sågs enligt Blair som den bästa lösningen under omständigheterna.

-Vi var ganska säkra på att namnet skulle komma ut på ett eller annat sätt... och även doktor Kelly var medveten om det.

TT-Reuters