Johan Ehrenberg vill avskaffa kronan

Utmanar vänstern motstånd till euron i debattartikel

NYHETER

En sann socialist röstar vänster, skriver journalisten och debattören Johan Ehrenberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Han avfärdar vänsterledaren Ulla Hoffmans huvudargument mot euron som rent trams.

- Det är bara en förlängning av vänsterpartiets motstånd mot EU, säger han.

Foto: Björn lindahl
Författaren och debattören Johan Ehrenberg.

Vänsterpartiet säger officiellt nej till euron. Partiets förste vice ordförande Ulla Hoffman har i valdebatten bland annat varnat för att överföra ekonomisk makt till den Europeiska centralbanken, ECB.

– Vänstern är emot Riksbankens självständighet, så det där är rena nyset, det är rent trams, säger Johan Ehrenberg.

”Ingen logik

– Vänsterpartiet är emot en oberoende Riksbank och vill att politiken ska styra. Så när man säger att man vill försvara en självständig Riksbank så finns det ingen logik i det.

I själva verket handlar det bara om vänsterpartiets inställning till EU, anser Ehrenberg.

– Vänsterpartiets motstånd till EMU är bara en fortsättning på EU-debatten. Man vill lämna EU. Och det är en liten krets i partiet som tror att det är det man ska göra. Men de flesta vänsterpartister har insett att vi är med i EU och att det nu handlar om att förändra EU och göra något för att förändra politiken.

Riksbankens främsta mål är att hålla inflationen i Sverige runt två procent. I debattartikeln skriver Johan Ehrenberg:

”Vem bestämmer över räntan? Sex experter – sex nationalekonomer – sitter idag och styr Riksbanken. De är helt oberoende av politiken, de styrs bara av en enda norm som är djupt skadlig för ekonomin, normen om extremt låg inflation. Allt annat ska stå tillbaka för denna antiinflationspolitik. Detta kan en socialist inte acceptera. Detta är vanvett.”

Vill avskaffa kronan

Ehrenbergs debattartikel landar i slutsatsen att kronan ska avskaffas för att minska marknadens makt över penningpolitiken.

Men Ulla Hoffman ställer sig frågande till Ehrenbergs resonemang:

– Han har rätt när det gäller Riksbankens oberoende: vi vill att Riksbankens ska tillbaka under Riksdagen, säger hon.

– Men att marknaden inte skulle ha någon makt över euron? Jag förstår inte riktigt hur han resonerar, säger hon.

– ECB ska arbeta med inflationsbekämpning. Att tro att ECB skulle bryta marknadens inflytande? Det förstår jag helt enkelt inte.

Fakta: Riksbanken

Fredrik Rundkvist