FOI, oj, oj en sån fars

I går fick cheferna förklara skandalen i Bagdad

NYHETER

Avdelningschefen Åke Sellström på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hade flugit ner från Umeå för att förklara sig på försvarsdepartementet. Vid sin sida hade han myndighetens tillförordnade generaldirektör Ingvar Roos.

Sellström var spänd, Roos allvarlig. Men när de gick in genom den skottsäkra dörren började de skratta. Nu skulle sanningen fram om skandalresan till Bagdad i juni.

Foto: Jonas Bilberg
blåsta? I går kom FOI:s avdelningschef Åke Sellström (t v) och tillförordnade generaldirektören Ingvar Roos (t h) till försvarsdepartementet för att berätta om nästa veckas rapport som ska sprida ljus över FOI:s resa till Bagdad. Fann de något sensationellt eller blev de blåsta?

När Sellström och Roos tog hissen till femte våningen fattades dramats tre huvudpersoner: den frilansande journalisten Vera Cedrell, ägare av det icke existerande tv-bolaget WTN, samt vapenexperterna Ola Claesson och Jan-Åke Forsberg vilka lockades till Irak av Cedrell.

Cedrell befinner sig i Bagdad. Claesson och Forsberg är på FOI i Umeå.

Åke Sellström och Ingvar Roos skulle för statssekreterare Jonas Hjelm berätta vad de tänker skriva i en rapport som blir klar nästa vecka.

Frågan är om Hjelm blev så mycket klokare.

Blåsningen

FOI:s informationschef Hans Rehnvall har sagt att Claesson och Jan-Åke Forsberg "gick på något som inte kan kallas annat än blåsningen".

Men Ola Claesson säger till Aftonbladet att resan till Bagdad visst gav en del uppgifter om Saddam Husseins eventuella massförstörelsevapen.

En person som satt med på mötet i går säger att det som kom fram är att det inte kommit fram något.

Hemlig källa

Dessa motstridiga uppgifter när sanningen ska presenteras är logiska för hela den farsartade skandalen. Åke Sellström sa, när jag ringde honom i mitten av augusti, att vapenexperterna Claesson och Forsberg inte personligen hade talat med den hemliga källan i Bagdad.

I går sa Ola Claesson att han och Forsberg talade med den irakiska källan medan Vera Cedrell filmade. Hon ställde blott frågor när hon "ville ha förtydliganden".

Runt halsen hade statstjänstemännen Claesson och Forsberg id-kort där det stod att de var producenter på WTN, Cedrells tv-bolag som visat sig inte existera. Claesson säger att det inte "kändes helt bra" att utge sig för att vara producent.

- Men det kändes inte helt dåligt heller, tillägger han.

Att beskeden fortfarande, snart två månader efter vapenexperternas resa till Bagdad, blir otydliga kanske inte är så konstigt. Det gick ju så fort.

Åkte som spioner

Vera Cedrell ringde Åke Sellström på morgonen den 3 juni och sa att hon hade tillgång till en sensationell källa i Bagdad. Källan kunde berätta om Saddam Husseins massförstörelsevapen.

Samma kväll flög Ola Claesson från Umeå till Stockholm för att träffa Cedrell. De talades vid i 45 minuter. Ett par dagar senare beslutade FOI att skicka Claesson och Forsberg till Bagdad, i praktiken som spioner.

Fjäder i hatten

Intressantaste frågan i denna fars kommer inte att beröras i FOI:s kommande rapport. Varför var det så bråttom? Varför kontrollerade inte försvarets underrättelsemyndighet vem Vera Cedrell var och om hennes tv-bolag alls existerade?

Svaret på de frågorna är äregirighet och byteshandel inom den hemlighetsfulla underrättelsevärlden. När jag talade med Åke Sellström sa han:

- Vi såg en möjlighet att Cedrell hade snubblat över något extraordinärt. Om det hade varit något skulle vi ha rapporterat till Must (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten). Det hade varit en fjäder i hatten.

Utbyte med USA

Sverige har, berättade Sellström, ett utbyte av underrättelser med USA. Men amerikanerna har så mycket mer informationer än Sverige. "Klart att de har kunskap som Sverige skulle må bra av att ha."

Om Claesson och Forsberg funnit något sensationellt i Bagdad hade Sverige haft något att byta med.

Men nu blev det bara en skandal, och strängare regler för tjänsteresor på FOI. Och en sannolikt urvattnad rapport.

Så blev de lurade av tv-bolaget som inte fanns

Peter Kadhammar