Förödande att brödmata fåglar i dammar

NYHETER

MALMÖ

Om fåglarna i landets fågeldammar utan vattengenomströmning ska överleva måste folk sluta med att mata de bevingade vännerna. Den slutsatsen kan dras av övergödningen som gjort vattnet giftigt i Pildammarna i Malmö.

Varje sommar med värmebölja och lång torka har fågeldöden drabbat Malmös fågeldammar. Kommunens gatukontor har rensat bottnarna, ökar genomströmningen av vatten och provat med ozonrening.

Men det har bara hjälpt för stunden.

- Det ger bara marginell effekt på kort tid, säger Arne Mattsson, parkansvarig på Malmös gatukontor, till tidningen Metro.

Han förslår i stället matningsförbud under större delen av året.

- Från mars till oktober klarar fåglarna sig. Matningen har ingen annan effekt än att den ger trivsel för dem som matar.

Den trevliga gesten kan få förödande effekter. Gammalt bröd som fåglarna inte orkar äta upp sjunker till botten och kväver undervattenväxterna, som ska syresätta vattnet.

Vad som också händer är att matningen lockar fler fåglar till dammarna än vad det slutna vattensystemet tillåter. Fåglarnas spillning innehåller fosfor som ökar ämnesomsättningen hos blågröna alger som i sin tur bildar ett giftigt ämne. Och det ämnet orsakar leverskador hos fåglarna som dör av förblödning.

Malmö planerar nu att sätta in rovfisk som gädda och gös i dammarna. De fiskarna ska minska bestånden av mört och karp vilka äter upp de plankton som lever på att äta upp de blågröna algerna.

Fler vattenväxter ska också planteras i fågeldammarna. Dessutom ska fågelbeståndet minskas genom avskjutning.

TT