”Om det blir allmänt känt kan familjen råka illa ut”

NYHETER

Skildringen av bokhandlaren och hans familj bryter mot många oskrivna regler i det afghanska samhället.

– Jag förstår att bokhandlaren är förgrymmad. Om detta blir allmänt känt finns en risk att familjen kan råkar illa ut, säger professor Jan Hjärpe, islamolog vid Lunds universitet.

Jan Hjärpe har läst Åsne Seierstads reportagebok ”Bokhandlaren i Kabul”.

– Jag tycker det är en väldigt klarsynt och fin skildring på många sätt.

– Hon är en fin iakttagare som ser väsentliga saker och kan framställa det, säger han.

– Men det är klart att boken bryter mot den oskrivna regel som säger att man inte ska skildra det som sker inne i hemmet.

Man talar aldrig offentligt 1om mycket som berättas i boken.

Reportageboken är ny

Jan Hjärpe påpekar samtidigt att andra författare från den muslimska världen har skrivit mycket närgående skildringar från familjens inre, fredade rum.

Men då har det handlat om skönlitterära verk.

– Det nya är att det här är en reportagebok som har en riktig förebild, säger han.

Hur stor är risken att bokhandlaren eller kvinnorna i hans familj råkar illa ut efter detta?

– Jag har svårt att föreställa mig att boken kan betraktas så graverande. Men man vet aldrig.

Finns en risk

– Det hänger ju ihop med familjesituationen och så.

– Om det finns släktingar som läser den och tycker det är förfärligt obehagligt – då finns det en riskfaktor.

– Men bokens innehåll kommer förmodligen aldrig att bli känt i grannskapet och risken är därför liten.

– Även om bokhandlaren har läst den så är det bara inom den engelskspråkiga eliten boken kan läsas.

Thomas Gustafsson