"Folket vet alltid bäst"

NYHETER

Jens Spendrup är vd för Spendrups bryggerier och uttalad euroanhängare.

På fredagehn chattade med aftonbladet.se:s läsare.

Här är hela chattet.

Kenta säger: Vad är den primära orsaken till att vi skall rösta ja den 14 september enligt dig?

Jens Spendrup säger: Euron är en så viktig fråga att Riksdagen vill att svenska folket får bestämma.

Per i Umeå säger: Vad vinner den lilla människan på ett ja? Blir det inte bara smyghöjda priser?

Jens Spendrup säger: Alla vinner på ett ja. Speciellt alla dom som inte har ett arbete att gå till, men som kan få ett när företagen börjar nyanställa. Sverige har redan i dag högst priser i Europa. En prisharmonisering innebär för vår del sänkning snarare än höjning.

Namnlös säger: I Italien smyghöjde många sina produkter när omräkning till euro skedde. Vad tror du? Råkar vi ut för samma sak här?

Jens Spendrup säger: Sanningen är att priserna bara ökat marginellt i Euroländerna. I restaurangledet har vissa ökningar skett. Dom måste vi se upp med i Sverige.

Samuel säger: Varför gynnas näringslivet av ett ja?

Jens Spendrup säger: Euron underlättar utrikeshandeln. Hinder bör undanröjas. Då ökar företagandet och välståndet.

me and myself säger: Vad tycker du om Leif Pagrotskys utspel?

Jens Spendrup säger: Tråkigt, eftersom regeringens politik är ett ja till euron.

kicki säger: Tror du det blir ett ja? Är det inte lite typiskt svenskt att en massa folk tycker nej? Vilka är dina tre starkaste argument för ett ja?

Jens Spendrup säger: De allra flesta är negativa innan de får höra argumenten för ja. Då svänger dom. Ökad fart på näringslivet ger ökat välstånd, fler jobb och mer resurser till välfärden.

Martin21 säger: Varför kommer vi i Sverige påverkas negativt av ett nej i omröstningen? I Danmark har deras nej knappt inneburit några förändringar?

Jens Spendrup säger: Varje land är unikt. Näringslivet gynnas av ett ja och därmed alla svenskar. Sverige har halkat efter under senare år.

Tony säger: Det sägs att räntan blir lägre om vi går med i EMU och det håller jag med om. Men är det bra för Sverige? Nej, vi gynnas av att ha en hög ränta.

Jens Spendrup säger: Då har Tony förmodligen aldrig lånat pengar i bank. Du är idealkunden för bankerna, skiter i räntan!

me and myself säger: Vilka är enligt dig fördelarna med en självständig riksbank?

Jens Spendrup säger: Vi kan själva sätta räntan. Men under senare år har vi gjort det och ständigt följt euroräntan. Alltså ingen stor självständighet. Men ständigt högre ränta !

Hans Svensson säger: Vi har ju en stor export till USA och övriga länder utanför EU -påverkas den av ett nej?

Jens Spendrup säger: Nej.

peter 24 säger: Vilka är dina reflektioner över att man i debatten bara diskuterar nominell ränta och inte real?

Jens Spendrup säger: För mig som företagare är det kostnadsläget jämfört med mina konkurrenter som är det intressanta. Högre ränta för mig betyder svårare att konkurrera.

Ante Karlsson säger: Du säger fler jobb och att man ska titta på Finlands utveckling; men Finland har 11% arbetslöshet?

Jens Spendrup säger: Sveriges arbetslöshet är knappt 10% om vi räknar med dem som går i arbetsmarknadsåtgärder. Marginell skillnad i så fall.

Ante Karlsson säger: Varför säger man att företagsverksamheten kommer att öka? Kommer inte andra företag i Europa köpa tjänster av de svenska företagen bara för att vi har en annan valuta än dem?

Jens Spendrup säger: Visst handlar vi med Europa redan idag. Vad vi talar om är att öka den handeln mycket mer. Det tjänar alla på.

chiki säger: Skulle ett ja underlätta Sveriges statsskulder?

Jens Spendrup säger: Självklart. Lägre räntor sparar miljarder för statskassan något som alla svenskar tjänar på.

Kapitalist säger: Hur påverkas börsen kortsiktigt och långsiktigt av ett ja tror du?

Jens Spendrup säger: Ingen aning. Är inte insatt nog i sådana ting. Men en gissning är att börsen går upp eftersom optimismen kommer att öka i hela samhället vid ett ja.

me and myself säger: Vad talar för att ett EMU-samarbete inte leder till en centralstyrd supermakt med tyskland och frankrike i huvudrollen?

Jens Spendrup säger: Därför att sådant skall alla EU-länder vara överens om. I Sverige och många andra länder finns ingen opinion för sådana tankar.

ulf säger: Den tyska riksbankschefen fällde kommentaren "det här kommer jag att ångra så länge jag lever " när han skrev på för Tyskland. Varför?

Jens Spendrup säger: Fråga honom. I Tyskland finns en bred majoritet i befolkningen för ett ja. Mycket viktigare tycker jag än vad en riksbankschef tycker. Folket vet alltid bäst.

david säger: Ja-sidan menar att EMU inträde ger ökad handel, men vad är det i en ökad handel som garanterar en ökad välfärd?

Jens Spendrup säger: Ökad handel ger specialisering. Specialisering ger ökad effektivitet och det vinner handelsparterna på. Ökad effektivitet ger ökat välstånd. Läs historia. Lär av Kina

Classic säger: Bekymras du inte alls av att beslut fattas i ECB bakom lyckta dörrar, och därefter hålls hemliga i 30 år, till skillnad från Riksbanken som endast håller dem hemliga i 14 dagar? Insynen och därmed möjligheten att påverka, direkt eller indirekt, minskar rejält. Offentlighetsprincinpen är en grundstolpe i en demokrati.

Jens Spendrup säger: Håller med dig. Det kan vi bara ändra på om vi är med. Men viktigare än ECB funktion är ökat välstånd i Sverige. Välfärden behöver ett ekonomiskt starkare och rikare Sverige.

david säger: Vilka effekter tror du att Tysklands, Frankrikes, Italiens och Portugals dåliga stadsfinanser får för euron?

Jens Spendrup säger: Marginella. Viktigast är att Europas länder samarbetar ekonomiskt. Det vinner alla på i längden. Vi måste höja blicken och se långsiktigt.

Varför ska jag rösta jag?? // Ung väljare säger: Ge mig några bra argument för att rösta ja!

Jens Spendrup säger: Ett rikare Sverige är ett gladare bättre land att bo i. Valmöjligheterna blir större. Ett fattigt land flyttar människor inte till utan från.

hooke(r) säger: Hur kan samma ränta fungera för alla länder när du säger att alla är olika? Känns ologiskt.

Jens Spendrup säger: Räntan är inte längre samma styrmedel som den en gång var. Dessutom går de europeiska länderna i takt med varandra i det stora hela.

Ballalajkan säger: Hur tror du lagarna kommer förändras om vi går med i EMU?

Jens Spendrup säger: Lagstiftning utan ekonomiska resurser blir ofta slag i luften. Med bättre ekonomi lättare att genomföra nya reformer.

MrBuddhaboy säger: Vilka är de uppenbara riskerna Sverige tar om vi går med i EMU?

Jens Spendrup

säger: Vi förlorar räntepolitiken, men den kan vi avvara. Fördelarna är så stora och riskerna är så små.

aftonbladet.se