Advokater vill ha ny FN-skrapa

NYHETER

Det internationella advokatsamfundet föreslog i går att FN:s stadgar ses över och att FN-högkvarteret flyttas från New York. Samfundet anser att det behövs en omdaning av FN efter Irakkrisen, då USA och Storbritannien invaderade Irak utan FN:s mandat.

Advokatsamfundet, med nästan två miljoner advokater från 110 länder, föreslår ett slut på vetorätten för säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar och att FN:s högkvarter flyttas till ett ”neutralare ställe” valt av FN:s generalförsamling.

TT-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM