"Byt fängelse mot fotboja"

Utredning föreslår boja även för grövre brott

NYHETER

Fängelserna räcker inte till.

Därför borde även grövre brottslingar kunna utrustas med fotboja i stället för att placeras i en cell.

Förslaget kommer från regeringens stabsorgan Statskontoret.

Statskontoret har granskat kriminalvårdens effektivitet. Man konstaterar i granskningen att fängelserna är kraftigt överbelagda och inte räcker till.

Trots dubbelbeläggning i enkelceller behövs fler platser.

En lösning som föreslås är att ge även grövre brottslingar fotboja i stället för att låsa in dem i fängelse, skriver Dagens Nyheter.

I utredningen skriver Statskontoret att det i princip borde vara möjligt att använda denna metod för alla fängelsedömda, men det aktuella förslaget gäller bara kriminella som dömts till högst två års fängelse.

För att få fotboja i stället för fängelse ska bojan dessutom minska risken för återfall.

Statskontoret tror att förslaget om utökad fotboja kan frigöra ytterligare cirka 100 platser på fängelserna.

Dessutom räknar man med ytterligare 40 årsplatser om fler utomnordiska medborgare som även dömts till utvisning kan förpassas till hemlandet snabbare och avtjäna straffet där.

Fakta:

Följande brott hör till de som i dag kan ge upp till två års fängelse:

Caroline Olsson