Aurelius och Koskinen nya biskopar

Vigdes av KG Hammar – drottningen närvarade

NYHETER

UPPSALA

Svenska kyrkan fick två nya biskopar på söndagen.

I Uppsala domkyrka vigdes då Carl Axel Aurelius till biskop i Göteborgs stift och Lennart Koskinen till biskop i Visby stift.

Carl Axel Aurelius, 55 år, kommer närmast från en tjänst som kyrkosekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala. Där har han under det senaste året också varit tillförordnad generalsekreterare.

Lennart Koskinen, 58 år, är bördig från Finland och kommer närmast från en tjänst som domprost i Stockholm. Han har också arbetat som studentpräst och skärgårdspräst.

De två nya biskoparna vigdes till sitt ämbete av ärkebiskop KG Hammar i närvaro av drottning Silvia och biskopar från bland annat vänstift i England och Sydafrika.

TT