Regeringen sparkar Johan Björkman

Finansmannen tvingas lämna posten som ordförande för Tredje AP-fonden

NYHETER

Regeringen sparkar Johan Björkman, 59, från ordförandeposten i Tredje AP-fonden – mot hans vilja.

Beslutet upprör den brottsmisstänkte finansmannens advokat.

– Det tål att påpekas att man normalt anses oskyldig till dess man är lagligen dömd, säger Bertil Södermark.

Härvan kring finansmannen Johan Björkman och affärerna via en stiftelse i Liechtenstein växer. Ekobrottsmyndigheten misstänker nu finansmannen för både insiderbrott och grovt skattebrott.

Aftonbladet kunde den 22 augusti avslöja att Johan Björkman – i våras utsedd till den viktigaste personen inom svenskt näringsliv – misstänks för insiderbrott. Han har hela tiden förklarat sig fullständigt oskyldig, men regeringen och biträdande finansminister Gunnar Lund var redan då bekymrade över att ordföranden i Tredje AP-fonden stod under utredning.

Grovt skattebrott

I dag blev det känt att Johan Björkman även misstänks för grovt skattebrott – som kan ge upp till sex års fängelse. Och regeringen valde en drastisk åtgärd.

– Jag har erbjudit Johan Björkman att temporärt träda tillbaka som ordförande under tiden som förundersökningen pågår men han har avböjt, säger Gunnar Lund i en kommentar.

Bertil Södermark bekräftar att Johan Björkman vägrade kliva åt sidan. Finansmannen vill inte bli dömd på förhand och är rädd att det ska tolkas som ett erkännande om han avsäger sig uppdrag.

– Han ville inte bidra till fortsatt ryktesspridning genom att avsäga sig ett enda uppdrag, säger Bertil Södermark.

När biträdande finansminister Gunnar Lund fick beskedet valde han därför att tvinga Johan Björkman åt sidan. Efter 15 år på ordförandeposten sparkas finansmannen.

”Omsorg om rättssäkerheten”

– Omsorgen om rättssäkerheten fordrar att ingen döms på förhand och här döms ingen. Men regeringen har ett ansvar att upprätthålla allmänhetens förtroende för pensionssystemet och där spelar AP-fonderna en viktig roll. Jag ser mig därför nödsakad att välja den här vägen, säger Gunnar Lund.

Bertil Södermark talade med sin klient efter beskedet.

– Han beklagar att de inte längre har förtroende för honom, säger han.

Samtidigt är advokaten irriterad över att förundersökningssekretessen inte fungerat och att en rad uppgifter läckt ut i medierna. Han menar att hans klient på så vis kan dömas på förhand.

”Ingen rök utan eld”

– En vanlig reaktion hos dem som läser är: ”Ingen rök utan eld.”, säger Bertil Södermark.

Han är också kritisk till regeringens agerande och att Johan Björkman tvingas åt sidan innan dom fallit.

– Det tål att påpekas att man normalt anses oskyldig till dess man är lagligen dömd.

Finansdepartementet skriver i pressmeddelandet att Tredje AP-fondens vice ordförande Rolf Andersson tills vidare kommer att träda in som ordförande.

Mattias Lundell