Khadaffi vill köpa sig fri

Vill slippa moraliska skulder

NYHETER

För inte länge sedan betraktades han som arabvärldens värsting.

Nu försöker Libyens Muammar Khadaffi tvätta bort terroriststämpeln.

Med oljepengar köper han sig fri från sina moraliska skulder.

Målet är att hänga sig kvar vid makten.

Foto: AP
TVÄTTAR BORT TERRORISTSTÄMPEL Libyens president Muhammar Khaddafi vill få bort terroristtämpeln som satts på honom för att kunna fortsätta styra landet.

Redan direkt efter den 11 september verkar Khadaffi - en av de första arabledare som fördömde terrordåden mot World Trade Center - ha fattat ett strategiskt beslut.

Om han inte gav upp sin roll som sponsor av terrorism runtom i världen var risken stor att USA med våld skulle tvinga honom bort från makten.

Sista avbetalningen för att FN-sanktionerna mot Libyen ska lyftas gjorde Khadaffi i går.

En hemlig summa i kompensation betalas till de 170 offrens anhöriga från det franska plan som sprängdes i luften över Saharaöknen 1989.

Det räckte inte att Libyen nyligen tog på sig ansvaret för sprängningen av ett Pan Am-plan över skotska byn Lockerbie året innan. 23 miljarder kronor i skadestånd till de anhöriga sattes in på ett konto i en schweizisk bank.

Betalade snällt

Men fransmännen hotade blockera slopandet av sanktionerna om inte Libyen hostade upp en summa i samma nivå även till offren för den mindre kända franska flygsprängningen.

Khadaffi betalar snällt. Det ingår i hans strategi för att behålla greppet om Libyen, bryta den internationella isoleringen och bli av med värstingstämpeln.

- Vi försvarar Libyen med kontanter, sa han i går för att möta eventuella missnöjesyttringar från den egna befolkningen.

Framför allt försvarar Khadaffi sin egen maktställning. Ända sedan han i en militärkupp tog makten 1969 har han styrt Libyen med järnhand. Länge tillämpade han en hemsnickrad form av socialistisk planekonomi understödd av en personkult av samma mått som Nordkoreas Kim Jong Il. Khadaffis visdomsord finns samlade i en liten grön bok, en motsvarighet till Maos lilla röda.

Stödde terrorister

Under årtionden skickade han pengar, vapen och annat stöd till "befrielserörelser"/terroristorganisationer runtom i världen. Av allt att dömda lät han utföra egna dåd som exempelvis sprängningen av Pan Am-planet.

Khadaffi betraktades som så farlig att USA:s Ronald Reagan försökte döda honom med bombflyg 1986, men bara träffade en av hans döttrar.

I dag har Libyens starke man lagt om kursen totalt. Han börjar snegla åt marknadsekonomi. Efter år av sanktioner är Libyen i stort behov av utländska investeringar för att modernisera sin nedgångna oljeindustri. Censuren över statliga medier är fortfarande hård men på internet tillåts större frihet.

Han har fortfarande en del inte helt rumsrena kompisar, exempelvis Liberias krigsförbrytaråtalade Charles Taylor. Men spränga flygplan sysslar han inte med längre.

Slutmålet för Khadaffi är att avföras från USA:s lista över länder som sponsrar terrorism.

Med tjock plånbok är han på väg att lyckas.

De har tagit över Khadaffis skurkstämpel:

Wolfgang Hansson