Allt fler kommer till Sverige för att begå brott

Vanligt att asylrätten missbrukas

NYHETER

Det blir allt vanligare att asylrätten missbrukas för att begå brott.

Antalet asylsökande från forna Sovjetunion har ökat explosionsartat de senaste åren och fyra av tio grips av polisen innan de har beviljats asyl.

Regeringkansliet är oroligt för att allt fler personer, främst rysktalande män från det forna Sovjetunionen, har satt i system att söka asyl i Sverige för att kunna begå brott under tiden deras ärende behandlas av de svenska myndigheterna, skriver Dagens Nyheter.

Många gör sig dessutom av med sina id-handlingar och vägrar att uppge sin identitet, vilket försvårar asylarbetet ytterligare.

- Alla ska ha rätt att söka asyl, det är viktigt. Syftet är dock inte att möjliggöra för någon att begå brott i landet, men vi får dagligen och stundligen signaler om att så sker, säger departementsråd Nils Eliasson, chef för migrations- och asylpolitikenheten inom utrikesdepartementet, till DN.

Fyra av tio grips för brott

Sedan 1998 har antalet asylsökande från de fem största ex-Sovjetrepublikerna ökat från 364 personer till 4 418 under förra året. Ökningen motsvaras dock inte av en försvårad situation i länderna enligt Migrationsverket som avslog 95 procent av fjolårets asylansökningar från de aktuella länderna.

Nya siffror från asylenheten i Solna visar dessutom att nära fyra av tio asylsökande från de forna Sovjetrepublikerna grips av polisen innan de har hunnit få något beslut i sitt ärende. Av 899 ärenden hade 324 registrerats av polisen för brottsmisstanke eller lagakraftvunnen dom, enligt DN. Brotten gäller i första hand snatteri eller stöld, men även grövre brott som rån och mord förekommer.

Försämrade villkor

Asylsökande som kommer till Sverige får dagersättning plus ett boendebidrag på totalt 2 500 kronor i månaden.

Migrationsverket beräknar nu att deras omkostnader för asylärenden kommer att öka med nära en halv miljard kronor i år. För att få bukt med utgifterna överväger regeringen att försämra ersättningen för de asylsökande som inte har uppgett sin rätta identitet.

Åsa Asplid