"Euron hotar den svenska folkhälsan"

NYHETER

Euron kommer att göra oss sjukare.

Värst kommer kvinnor och unga att drabbas.

Det hävdar en grupp läkare, psykologer och arbetslivsforskare efter att ha jämfört euroländerna med de EU-länder som står utanför valutaunionen.

Bakom artikeln står sju professorer, bland andra Anne Hammarström professor i folkhälsovetenskap, Gunnar Aronsson, professor i psykologi, och Lars Dahlgren, professor i medicinsk sociologi.

De sju har jämfört euroländerna med Sverige, Danmark och Storbritannien som alla står utanför EMU. Resultatet presenteras i en debattartikel i onsdagens Dagens Nyheter.

Enligt studien är arbetslösheten betydligt högre för kvinnor och ungdomar i de länder som gått över till euron - något som har stor betydelse för folkhälsan:

"Sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa är välkända i fråga om såväl kvinnor som män. Arbetslöshet kan leda till allt från olika ohälsosymtom till svår psykisk och kroppslig sjukdom", skriver artikelförfattarna.

"Betydelse för folkhälsan"

EU-kommissionens ekonomiska råd till medlemsländerna innebär minskade anslag för offentliga utgifter.

Det i sin tur kommer leda till att man går allt längre ifrån den nordiska välfärdsmodell som hittills varit en förebild i Europa och gjort att allt fler kvinnor kommit ut i arbetslivet, hävdar artikelförfattarna:

"Fakta hittills visar att de EU-länder som står utanför EMU:s tredje steg har en bättre utveckling i fråga om sysselsättning och välfärd - förhållanden som har stor betydelse för folkhälsan".

Åsa Asplid