Pensionärer kan bli europrispoliser

Regeringen vill ha hjälp mot smyghöjningar om det blir ja

NYHETER

VÄSTERÅS

Regeringen vill ha hjälp av pensionärer som prispoliser för att stoppa eventuella försök att smyghöja om det blir ett ja till att byta valuta.

Pensionärernas organisationer erbjuds plats i en kommission som ska övervaka priserna.

Överenskommelser är också på gång med Försäkringsförbundet och Kommun- och Landstingsförbunden om att ett eventuellt byte från krona till euro ska ske med korrekt omräkning utan omotiverade höjningar och ojusta avrundningar av priser och avgifter. Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist vid ett framträdande på pensionärsorganisationen PRO:s konsumentforum i Västerås på tisdagen.

Lokaltrafik och simhallar

Ann-Christin Nykvist tänker sig att sådant som lokaltrafiktaxor och inträdet på simhallen ska omfattas av överenskommelsen, bland annat.

Enligt Ulf Lennartsson, ekonom på Kommunförbundet, är siktet inställt på en överenskommelse om riktlinjer för övergången. Men han framhåller att kommuner och landsting egentligen inte känner sig träffade av diskussioner om smyghöjningar. De kan inte höja avgifter hur som helst och inte heller särskilt snabbt eftersom det oftast krävs beslut i politiska organ först.

- Förslag om höjningar av avgifter är ju kända långt i förväg för medborgarna, de fastställs normalt i budgetarna i november, säger Lennartsson.

Erfarenheter från Finland

Bra övervakning antas vara en lämplig åtgärd för att motarbeta eventuella planer på höjningar i smyg. Erfarenheterna från Finlands byte av mark till euro talar för det, enligt Finlands konsumentforskningscentral.

En av PRO:s ansvariga för de regelbunda prismätningar som organisationen gör är Ingvar Karlsson.

Han säger att PRO gärna ställer upp i en kommission. Han säger också att organisationen överväger att utöka antalet varor från 40 till 60 eller kanske 80 i sina prisundersökningar. En del av varorna skulle kunna bytas ut med jämna mellanrum, så att handlare inte skulle kunna snedvrida bilden genom att köra extrapriser på varor som ingår i mätningarna.

Webb-radio:

Lars Larsson/TT