Hälften av skadorna i vården kan undvikas

Orsak till att 1800 människor dör varje år

NYHETER

Varje år är skador i vården en bidragande orsak till att 1 800 personer dör. Många skador leder också till att patienterna får bestående eller övergående men.

Hälften av skadorna hade kunnat undvikas med bättre rutiner, enligt Socialstyrelsen.

- Den andra hälften kan vara svårare därför att de hör ihop med individuella bedömningar av risker, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell.

I dödsorsaksregistret konstateras att skador i vården kan vara en bidragande orsak till 1 800 dödsfall varje år. Utifrån internationella studier vet Socialstyrelsen att hälften av skadorna inom vården kan undvikas. Skador inom vården leder ofta till längre behandlingstid och mångmiljardbelopp i ökade kostnader.

Bortsett från det lidande som kan undvikas är det också ekonomiskt lönsamt med patientsäkerhetsarbete.

Mörkertal

I den rapport om brister i patientsäkerheten som Socialstyrelsen presenterade på onsdagen konstateras också att mörkertalet är stort.

Vårdpersonal lyfter ofta fram stress som en anledning till att de gör fel, exempelvis att de förväxlar patienter eller mediciner.

- Det är stressigt och om man inte har de fasta och väldigt tydliga, strama rutinerna kan det bli slarvfel som kan vara förödande, säger Kerstin Wigzell.

Hon påpekar dock att även om stressen kan bero på underbemanning hjälper inte alltid mer resurser om rutinerna är dåliga.

Hög kvalitet

Internationellt sett håller dock svensk sjukvård en mycket hög kvalitet.

- Men den kan bli bättre, säger Catarina Andersson Forsman som är chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Vissa skador kan helt undvikas, exempelvis att fel patient får en annan patients läkemedel eller att en patient får en kompress kvarglömd i magen efter en operation. Risken för att patienter får fel dos läkemedel kan också minskas genom färdigförpackade läkemedelsdoser och risken för att patienter smittar varandra minskas bland annat genom att personalen omsorgsfullt och systematiskt tvättar händerna. Ofta handlar det alltså om bättre rutiner.

Resurser

Andra brister i patientsäkerheten går inte att helt eliminera eftersom exempelvis en behandling i sig kan innebära en risk för patienten och då måste läkaren göra en bedömning om nyttan man vill uppnå är värd risken. Att helt få bort fallskadorna, ofta förekommande inom äldrevården, är troligen också omöjligt.

- Det är svårt att alltid begränsa rörligheten för de äldre, säger Margaretha Spjuth på Svenska Kommunförbundet.

En förutsättning för att patientsäkerheten ska vara hög är att sjukvården har tillräckligt med resurser. Men trots nedskärningar inom vården finns det enligt Socialstyrelsen ingenting som tyder på att det skulle orsakat sämre patientsäkerhet.

Det är Socialstyrelsen som har ansvaret för tillsyn av sjukvården och har därmed också ett ansvar för patientsäkerheten. Men i första hand är det sjukvården och sjukvårdshuvudmännen själva som står för ansvaret, påpekar Kerstin Wigzell. Socialstyrelsen vill dock bidra till bättre patientsäkerhet genom att den nu framlagda rapporten blir årligen återkommande.

Exempel på skador i sjukvården

Anmälningar om skador har ökat

Birgitta Sennerdal/TT