Sökes: Professor i spöken

... men psykologen Adrian Parker hör till de seriösa

NYHETER

MALMÖ

Sanndrömmare, en rumänsk ufoskådare och doktor Heaven Lord.

Tjänsten som professor i parapsykologi i Lund lockar fram märkliga kandidater.

- Mina grannar klagar ibland på att de hör mina tankar, skriver läkaren Shankara Murthy.

Foto: THOMAS JOHANSSON
erfaren forskare Psykologen Adrian Parker arbetar som docent vid Göteborgs universitet och är en av alla de sökande till tjänsten som professor i parapsykologi som utlyses i Lund.

Inom kort får Lunds universitet landets första professor i psykologi med inriktning på parapsykologi och hypnologi.

I natt gick ansökningstiden ut och nu återstår det grannlaga arbetet att gallra bland kandidaterna.

Ett stort antal knäppskallar och lycksökare kan sorteras bort direkt, men sedan återstår faktiskt en hel del seriösa och väl meriterade kandidater till tjänsten.

Vill bygga broar

En av dem är psykologen Adrian Parker från England som nu är docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Han nämns som en förhandsfavorit och har bedrivit en hel del forskning inom området parapsykologi.

- Jag vill främst bygga broar mellan parapsykologin och övriga vetenskaper. Många människor har upplevelser som de uppfattar som övernaturliga och då är det vår skyldighet att objektivt undersöka detta, säger han.

Adrian Parker är främst inriktad på telepati (tankeöverföring), sanndrömmar och hypnologi.

- Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för vare sig telepati eller sanndrömmar. Men i det området kan man aldrig komma fram till ett vetenskapligt ja eller nej.

Men tror han på andar och slottsspöken som så många säger sig ha sett?

- Det är jag väldigt skeptisk till. Det är inget jag kommer att prioritera.

Handledning viktigt

Forskning och handledning är en viktig del av professorstjänsten enligt Adrian Parker.

Det kan inte uteslutas att det blir fältundersökningar av övernaturliga fenomen om han får professorstjänsten.

- Men då ska det finnas något konkret att undersöka, säger han.

Detta är parapsykologi

Per-Ola Ohlsson