"Skriv inte på om du är fattig"

NYHETER

Familjerättsadvokaten Lotta Insulander-Lindh har två råd för dem som gifter sig.

- Skriv ett äktenskapsförord om du är rik. Är du fattig skriv inte på.

Foto: PER BJÖRN
Insulander-Lindh.

Gifta par som separerar har rätt till hälften av alla tillgångar vid en skilsmässa. Parets samtliga ekonomiska tillgångar läggs ihop, skulderna dras av och därefter delar man lika på värdet.

Om den ena partnern vill skydda sin förmögenhet vid skilsmässa, skrivs ett äktenskapsförord där paret slår fast att det är enskild egendom och inte giftorättsgods. Då är förmögenheten skyddad.

- Det kan vara bra att skriva ett äktenskapsförord om den ena i paret äger en släktgård och om man vill behålla det på "rätt sida" av släkten vid skilsmässa. Då för man upp gården som enskild egendom, säger Lotta Insulander-Lind, advokat och expert på familjejuridik.

Vem tjänar på ett äktenskapsförord?

- Den som har stora ekonomiska tillgångar har allt att tjäna på det.

Och för den som inga tillgångar har?

- Skriv aldrig på ett äktenskapsförord innan du vet vad det handlar om. Man kan då komma att avstå från rätten till halva värdet i boet vid skilsmässa, säger hon.

Zendry Svärdkrona