Polisen får farligare ammunition

Ny ammunition gör dubbelt så stor skada

NYHETER

Den svenska polisen ska få ny ammunition som är avsevärt farligare än den som används i dag.

De nya kulorna expanderar när de träffar målet och orsakar stora vävnadsskador.

Redan den 1 november beräknas landets alla poliser ha de nya patronerna i sina tjänstevapen.

Foto: Ylva Norberg, Polistidningen
Den nya typen av ammunition expanderar när den träffar målet.

Det är de gamla säkerhetspatronerna Norma som ska bytas ut. Tanken är att den nya ammunitionen ska höja säkerheten för både allmänhet och polis.

Ersättare är den modernare Speer Gold Dot från USA. Den nya kulan växer när den träffar och vecklar ut sig som en fallskärm i kroppen.

De som träffats av den gamla Norma-ammunitionen har i genomsnitt behövt operera bort fem gram skadad vävnad visar sårskadeanalyser från Försvarets Forskningsinstitut. Vid samma typ av operation efter att ha blivit träffad med Speer Gold Dot krävs däremot att tio gram tas bort och rehabiliteringen tar längre tid.

- Det låter grymt, men det finns ingen annan tanke med ammunition än att den ska ge allvarliga, eller i värsta fall dödliga skador när man skjuter, säger Roger Alvefuhr, ansvarig för beväpning vid Riksspolisstyrelsens teknikenhet.

Bromsas upp snabbare

Varken Polisförbundet eller den statliga Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt har enligt Polistidningen motsatt sig ammunitionsbytet, trots de dubbelt så stora skadorna det innebär.

Alvefuhr vill poängtera de positva effekterna med Speer Gold Dot.

- Kulorna bromsas upp betydligt snabbare efter att de träffat någon eller något. De förlorar nästan tre fjärdedelar av sin energi, säger Alvefuhr.

Det innebär att risken för att allmänheten ska träffas av en kula som fortsätter efter att den trängt igenom sitt mål minskas betydligt. Den minskade energin försvinner istället ut i kroppen som kulan träffat och orsakar en skada.

Tidigare artiklar

Åsa Asplid