"Ja till mellanstatligt samarbete med nej till EMU"

Läs chattet med Gustav Fridolin, mp

NYHETER

EMU flyttar makten längre bort, EMU har lett till nedskärningar och dessutom har EMU varit skakigt.

Det säger miljöpartiets Gustav Fridolin i chattet med Aftonbladets läsare.

Fridolin föredrar mellanstatligt samarbete tillsammans med länderna som är på väg in i EU är bättre än att gå med i EMU.

?? säger: Hej! Vad är de 3 starkaste själen till att jag ska rösta nej?

Gustav Fridolin säger: Hej, nu är jag här. Nu går det bra att ställa frågor.

mia säger: vad har du vision för eu om vi står utanför valutasamarbetet?

Gustav Fridolin säger: Jag hoppas vi kan skapa ett mellanstatligt samarbete där vi löser de problem som är gemensamma. Och då tror jag att de länder som är utanför EMU, ihop med länderna som är på väg in i EU, kan vara med och skapa ett sådant samarbete. Jag tror däremot inte på någon superstat.

jeppe565 säger: Varför säger Sveriges miljöparti nej till Euron när i princip alla övriga miljöpartier i Europa tycker att Euron är något positivt?

Gustav Fridolin säger: Det stämmer inte. Vi, danskarna, britterna, en del av de österrikiska gröna säger nej. Och fransmännen vill ändra hela systemet.

Henke säger: Välkommen.. vad är de starkaste skäl att rösta nej enligt dig?

Gustav Fridolin säger: Ett: Makt ska vara så nära människor som möjligt. EMU flyttar makten längre bort. Två: EMU har lett till nedskärningar i flera länder som gått med. Tre: EMU har ekonomiskt varit väldigt skakigt. Det är tryggare att ha kvar det som fungerat i stället för att gå in i något som inte fungerar så bra.

Ludvig säger: Hur tror du djurens rättigheter påverkas, i Sverige och i EMU-området, om vi går med?

Gustav Fridolin säger: Inte mycket först. Det är dock intressant att se vilka länder som har mest inflytande i EU om man t ex vill ändra på bidragen till de vidriga djurtransporterna. Forskning har visat att Sverige i dag är det fjärde mest inflytelserika landet i EU och Storbritannien är mest inflytelserikt. Ett EMU-medlemskap behöver alltså inte ge mer inflytande, snarare tvärtom. Förväxla inte medflytande med inflytande.

ZP säger: Vilka är de eventuella miljökonsekvenserna av ett svenskt medlemsskap i EMU?

Gustav Fridolin säger: Stora valutaområden riskerar centralisera produktionen, vilket kan ge ökade miljöskadliga transporter. Dessutom blir det svårare att gå sin egen väg med en hårdare miljöpolitik om vi har samma valuta. Både miljöministern och miljöförbundet är mot.

mia säger: vad är det som skulle ändra din åsikt från nej till ja?

Gustav Fridolin säger: Oj..! Eftersom jag vill ha makt nära människor så skulle det vara svårt för mig att ändra mig. Men de som bara ser de ekonomiska problemen med EMU kanske ändrar sig om det tvärtemot gått hittills börjar gå bra. Om vi röstat nej har vi då möjligheten att ändra oss. Samma möjlighet om det går dåligt vid ett ja.

Arne säger: Tror du att vi kommer att ha en världsvaluta inom säg 50 år?

Gustav Fridolin säger: Nej. Jag gillar i och för sig tanken och tycker det är något helt annat än det EMU är. EMU stänger inne sig mot omvärlden snarare än öppnar sig. Men jag tror inte det är realistiskt inom 50 år.

Kenta säger: Om man lyssnar på domedagsprofetierna från både ja- och nejsidan så kommer det gå åt fanders för Sverige hur vi än röstar. Ökar detta politikerföraktet tror du??

Gustav Fridolin säger: Ja. Det är viktigt att visa att det inte är himmel eller helvete. Jag litar mer på nej-sidan för att man pratar om hur det faktiskt gått, snarare än om teorier om hur det kan komma att gå. Dessutom säger många på nej-sidan just att det finns både för- och nackdelar men att nackdelarna överväger. Samma öppna attityd hör jag inte från "ja".

hanna säger: Hej! Varför inte ta chansen att vara med och påverka än att inte kunna påverka överhuvudtaget?

Gustav Fridolin säger: EMU innebär att man flyttar beslut utanför det område där vi kan påverka dem. För att få påverkan i EU så ska man stå för sin egen linje, vara tydlig om vart man vill samtidigt som man är konstruktiv. Jag tycker det blir konstigt att säga att vi ska vara med för att påverka när man flyttar makten längre bort och när länderna utanför EMU visar sig ha väldigt mycket inflytande i EU.

Kalle säger: Du säger att: "TvÅ:EMU har lett till nedskärningar i flera länder som gått med. Tre: EMU har ekonomiskt varit väldigt skakigt"

Beror inte allt detta på nuvarande lågkonjuktur, som inte har något med EMU att göra?

Gustav Fridolin säger: Till viss del. Men EMU har gjort det svårare för länder att resa sig ur sina problem. När man inte längre har räntan att hjälpa ekonomin med så blir det nedskärningar i dåliga tider och galopperande inflation i bra tider.

säger: Kommer det att stanna vid euro eller kommer det att påverka vår öppenhet och demokrati i förlängningen vid ett ja?

Gustav Fridolin säger: Det är jag övertygad om. Valutaunioner har antingen spruckit eller blivit till stater. I EU finns det nu planer på gemensam militär, polis, president, utrikesminister, skatter och ökad överstatlighet. Vill man ha ett mellanstatligt samarbete i stället gör man bäst i att rösta nej.

Hammerhead säger: Vilka möjligheter anser du att en liten valuta som kronan har att föra en självständig penningpolitik gentemot t.ex. euron?

Gustav Fridolin säger: Vi påverkas av hela vår omvärld. Frågan är hur vi ska tackla den påverkan. Med en egen valuta och ränta som anpassar sig efter vår ekonomi och våra förhållanden eller genom att gå in i ett system som lett till märkbara problem.

AD säger: Varför måste räntan sättas centralt? Skulle man inte kunna ha samma valuta men låta varje land sätta sin egen ränta?

Gustav Fridolin säger: Det skulle bli ett mycket instabilare system menar många. Jag ser inte riktigt hur det skulle fungera.

Funderar... säger: Hur kommer priserna för livsmedel och sådant att påverkas om vi röstar ja, tror du?

Gustav Fridolin säger: De kommer att öka. De har de gjort i alla länder som gått med. Olika mycket, men det har skett i alla länder.

martinöstlund säger: Gustav, vilket av Ja-sidans argument tycker du är bäst om man vill gå med EMU, samt vilket av deras argument tycker du är sämst?

martinöstlund säger: Gustav, vilket av Ja-sidans argument tycker du är bäst om man vill gå med EMU, samt vilket av deras argument tycker du är sämst?

Gustav Fridolin säger: Bäst: man slipper växla. Det är faktiskt sant, både för människor och företag. Men det är en liten vinst. Sämst: freden. Freden har ingenting med valutan att göra. 25 av världens 27 konflikter pågår inom områden med samma valuta.

Per säger: Jag har en fråga hur hjälper det mig som liten företagare att inte rösta för emu?

Gustav Fridolin säger: Du slipper de snabba justeringar av arbetstgivaravgift och moms som LO-toppen och ja-partierna har gjort upp om ska ersätta räntan. Du behåller alltså en bättre förutsägbarhet. Dessutom är alla företag betjänta av att det går bra ekonomiskt.

säger: hur stor är risken för framtida gemensam beskattning bedömer du?

Gustav Fridolin säger: Stor. Man kan inte ha valutan på en nivå utan någon omfördelning på samma nivå. Det är där som valutaunioner antingen spruckit eller lett till statsbildning. Förslaget till konstitution öppnar för gemensamma skatter.

JAvisst!!! säger: det spreds falska uppgifter från nej-sidan enligt P3, vad tycker du om det?

Gustav Fridolin säger: Det visade sig att det där inte var helt fel, trots allt. Det visar på hur komplicerad frågan faktiskt är. Men givetvis måste alla hålla sig till sanningen.

JAvisst!!! säger: hur tror du de övriga länderna i Europa kommer att se på oss svenskar om vi röstar nej?

Gustav Fridolin säger: Jag har inga fördomar mot dom. De kommer att respektera vårt beslut oavsett hur det blir. De kommer att samarbeta med oss, handla med oss precis som de gör i dag.

HenrikB säger: Vi har de högsta skatterna i världen skulle de sänkas till europanivå om vi gick med?

Gustav Fridolin säger: Med gemensamma skatter är det klart att vår välfärdsmodell äventyras, som Göran Persson varnade för i en av sina böcker. Men risken finns ju också att det blir en ny skattenivå och därmed skattehöjningar. Hur man än vänder sig...

säger: Sassa: Kan inte NEJ-sägare synas och höras lite mera. Tycker bara att det är JA-sidan nu som hörs överallt.Jag röstar NEJ.

Gustav Fridolin säger: Vi försöker, Sassa. Men vi hade gärna hade gärna haft hjälp av ja-sidans resurse. Du och jag får göra vad vi kan fram till söndag.

Moderator säger: Chattet är nu avslutat.

Gustav Fridolin

säger: Tack alla som har chattat. Det är inte konstigt att unga är mest emot. Vi ska leva längst i det här. Vi såg problemen med nedskärningar efter förra valutaexperimentet i början av 90-talet. Och många är redan i dag frustrerade över att man har för lite att säga till om. Flytta makt längre bort, nya valutaexperiment eller fler superstater är inte framtidens melodi.

ARTIKELN HANDLAR OM