Kraftig uppgång för jasidan i ny mätning

NYHETER

STOCKHOLM

Jasidan ökar markant i TT:s Sifoundersökning om EMU.

41 procent är nu beredda att rösta ja till euron mot 34 procent förra veckan.

Beskedet fick omedelbart de långa marknadsräntorna att sjunka ytterligare.

Nejsidan minskar med en procentenhet och leder fortfarande på 47 procent. Men avståndet till ja har minskat från 14 till 6 procentenheter.

Det är framför allt de tveksamma som nu börjar bestämma sig. Andelen har på en vecka minskat från 16 till 10 procent.

- Jag misstänker att det som i media beskrivits som ett mjukt ja fått effekt, säger Toivo Sjörén, som gör EMU-undersökningen på Sifo på TT:s uppdrag.

Statsminister Göran Persson deklarerade under mätperioden att det inte är självklart att Sverige vid ett ja går med den 1 januari 2006, som det sagts tidigare. Det blir upp till riksdag och regering att besluta när Sverige ska införa euron utifrån förhandlingarna om en knytkurs och om stabilitetspakten visar sig fungera, framhöll han.

Ökat stöd inom LO

- Vi vet ju att rätt många inte är emot euron men emot att införa den nu när man vet så pass lite om hur den utvecklas i Europa. Och då är det klart att det argumentet kan vinna bland tveksamma, att de tycker att det verkar förnuftigt att Göran Persson är beredd att vänta, säger Toivo Sjörén.

Stödet för euron har ökat kraftigt bland LO-anslutna. I förra veckan var bara 20 procent av LO-medlemmarna för euron och 61 procent emot. I den senaste undersökningen är 30 procent för euron medan 59 är emot.

Socialdemokratiska väljare har däremot blivit både mer positiva och negativa till euron. 41 procent är nu för jämfört med 38 procent förra veckan. Samtidigt ökar motståndet till 49 procent jämfört med 45 procent förra veckan. De tveksamma s-väljarna har minskat från 17 till 10 procent.

Kvinnorna emot

Det är framför allt borgerliga väljare som blivit mer positiva. Förra veckan var 55 procent av fp-väljarna för euron, en siffra som nu stigit till 68 procent. Bland centerväljarna har jasidan ökat från 11 till 20 procent.

Samtliga nedbrytningar på partier är emellertid behäftade med stor osäkerhet på grund av det lilla antalet svarande.

Det är framför allt männen som blivit mer positiva. En klar majoritet bland männen, 51 procent, är nu för euron jämfört med 40 procent emot. Bland kvinnorna är fortfarande EMU-motståndet stort: 53 procent är emot och 32 procent är för.

Jasidan är starkast i storstäderna, där man har 55 procent jämfört med nejsidans 34 procent.

Skulle Stockholm och Skåne bestämma, skulle det bli ett klart ja. Om resten av landet fick bestämma skulle det å andra sidan bli ett nej.

Räntan ned

Sifo har även ställt frågan huruvida de tillfrågade tänker delta i folkomröstningen. 85 procent säger att det är "mycket troligt" att de deltar, jämfört med 84 procent förra veckan. Röstbenägenheten är något större bland ja-anhängare (91 procent) än bland nej-anhängarna (86 procent).

Beskedet att jasidan ökat kraftigt den senaste veckan orsakade reaktioner på de finansiella marknaderna. De långa marknadsräntorna sjönk ytterligare något omedelbart efter publiceringen.

Den tioåriga obligationsräntan hade vid 11-tiden sjunkit med 10 punkter till 4,77 procent jämfört med torsdagen. På morgonen låg räntan på 4,84 procent.

Samtidigt stärktes kronan med några öre mot både euron och dollarn. En euro kostade 9:11 kronor och en dollar 8:32 kronor.

Undersökningen omfattar drygt 1 000 intervjuer gjorda under perioden 1-4 september. Frågan som ställdes var: "I den kommande folkomröstningen ställs frågan Anser du att Sverige ska införa euron som valuta? Om det vore folkomröstning i dag, skulle du då rösta ja eller nej?".

Owe Nilsson/TT