12 ska bli minst 22

– men de nya EU-medlemmarna får jobba hårt för att uppfylla kraven

NYHETER

Från 12 i dag till minst 22 om knappt fyra år.

I januari 2007 kan 450 miljoner europeer ha samma valuta.

Men de nya EU-medlemmarna måste jobba hårt för att uppfylla kraven.

Till skillnad från när Sverige folkomröstade om EU 1994 röstar länderna i Östeuropa både om EU och EMU. Ett ja innebär att de även säger ja till medlemskap i valutaunionen.

Kan bli 25 länder

Hittills har sju av länderna folkomröstat och det blev ja med kraftig majoritet. Om Estland och Lettland också röstar ja har EU 25 medlemmar i maj nästa år.

Länderna har olika tidpunkter för när de tror att de uppfyller konvergenskraven och kan byta sina valutor mot euro. Men sannolikt inte före 2007.

Danmark röstade nej

Av de tre EU-länder som står utanför i dag är det bara Sverige som saknar laglig rätt att göra det. Under förhandlingarna om EU-medlemskapet förklarade regeringen i en ensidig deklaration att Sverige inte tänkte byta valuta förrän riksdagen tagit ställning till just den frågan.

Storbritannien och Danmark har förhandlat till sig ett undantag, så kallad opt-out. Storbritannien vägrade skriva under Maastricht-avtalet om landet inte fick behålla pundet. I Danmark blev det nej i folkomröstningen 2000.

Men Danmark brukar ändå kallas EMU:s trettonde medlemsland eftersom den danska riksbanken redan följer ECB:s räntepolitik. Den danska kronan är genom avtal hårt knuten till euron, en slags ”virtuell euro”.

Lilleputtar betalar med euro

Det finns även länder utanför EU som använder euro som betalningsmedel. Montenegro och Kosovo, som hade D-mark tidigare, har nu euro. Det har även lilleputtländer som Andorra och Vatikanstaten.

Ett antal länder utanför Europa har knutit valutan till euron. Bland annat femton fransktalande före detta kolonier i västafrika som tidigare haft sin valuta knuten till den franska francen.

Elisabeth Lindham