Budgeten: en vinst för miljöpartiet

I natt blev en del av regeringens uppgörelse klar

NYHETER

Regeringen kom överens med miljöpartiet om budgeten i natt.

Det blev en framgång för de gröna:

Två miljarder i ökade miljöskatter - och skattesänkning för alla inkomsttagare.

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS
GRÖN SKATTEVÄXLING Miljöpartiets budgetförhandlare Yvonne Ruwaida är nöjd med alla punkter som miljöpartiet fick igenom i den nya budgeten.

Vid en hastigt anordnad presskonferens strax före klockan ett i natt på miljöpartiets kansli i centrala Stockholm presenterades huvuddragen i uppgörelsen mellan finansminister Bosse Ringholm och de gröna.

- Vi är i stort sett klara, och vi är ganska nöjda med helheten, konstaterade miljöpartiets budgetförhandlare Yvonne Ruwaida.

Miljöpartiets punkter

Och uppgörelsen får anses vara en stor framgång för miljöpartiet.

Den gröna skatteväxlingen, alltså ökade energiskatter och sänkta inkomstskatter, ligger på två miljarder kronor för 2004 och ytterligare fyra miljarder 2005.

1,3 miljarder av dessa pengar är sänkta inkomstskatter. Varje svensk får en skattesänkning på 200 kronor per år.

Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna med 0,12 procentenheter, vilket kostar 640 miljoner kronor.

Samtidigt höjs stödet till kommunerna, från 4,3 miljarder kronor till 4,7 miljarder. Stödet permanentas från 2005.

Arvsskatten mellan makar slopas helt.

Försöket med friår ska gälla i hela landet från 2005.

Ett nationellt centrum mot rasism inrättas.

Det blir en extra satsning på ekologisk forskning och regeringen förbinder sig att arbeta internationellt för stopp av torskfisket.

Koldioxidskatten höjs med 15 öre per kilo. Det innebär att dieseln blir 10 öre dyrare per liter och att priset på eldningsolja ökar med 420 kronor kubikmetern.

Elskatten höjs med ett öre per kilowattimme för hushållen och med ett halvt öre för industrin.

- Här är vi inte helt nöjda. I stället för en höjning av elskatten för hushållen hade vi hellre sett en höjning av bensin- och dieselskatten, säger Yvonne Ruwaida.

De grönas partistyrelse tog ställning till regeringens bud vid ett extrainsatt möte som startade vid midnatt.

Förhandlar med v

Uppgörelsen innebar dock inte att budgeten var i hamn. Bosse Ringholm och hans stab fortsatte förhandlingarna med vänsterpartiet långt in på småtimmarna.

Målet var att få till stånd en uppgörelse i natt.

Enligt vad Aftonbladet erfar är en av knäckfrågorna vänsterns motstånd mot en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Dessutom fortsätter vänsterpartiet att starkt driva kravet om att sjukförsäkringen ska vara återställd till 80 procent av lönen senast 2005.

Oisín Cantwell