Även v sa ja till budgeten

S tidigare överens med mp

NYHETER

STOCKHOLM

På lördagskvällen, efter flera timmars interna möten, sade till slut även vänsterpartiet ja till regeringens bud i budgetförhandlingarna.

Men v vill ändå fortsätta diskussionerna kring vissa av skrivningarna.

Beslutet att säga ja kom efter långa möten både i verkställande utskottet och partistyrelsen.

-I valet mellan att förkasta budgeten eller att ta den, har vi i det här läget valt att ta den, sade vänsterns partisekreterare Pernilla Zethraeus till TT vid 21-tiden.

-Vi har fått gehör för flera viktiga krav, men vi är missnöjda med skrivningarna om sjukförsäkringen.

Hon säger att tabellverket med siffrorna i statens budget nu är låsta och orörbara. Men målsättningstexterna för 2005 och 2006 vill v fortsätta diskutera med s och mp fram till och med tisdag. Främst förargas v av att ingen tidpunkt slår fast när sjukförsäkringen ska vara tillbaka på 80 procent av lönen, enligt Zethraeus.

-Där vill vi ha skarpare formuleringar.

Ingen tandvårdsändring

Däremot är Zethraeus nöjd med att stödet till kommunerna permanentas. Dessutom stoppade v försöket att spara 100 miljoner kronor i tandvårdsförsäkringen för äldre.

-Det har vi lyckats mota tillbaka. Om vi inte hade varit med skulle en sådan försämring ha trätt i kraft, säger Zethraeus.

Mp ville att enskilda själv skulle betala fem procent av kostnaden för tandvård, även över maxgränsen 7700 kronor, en besparing på cirka 100 miljoner kronor.

De 100 miljoner kronor som v stoppade mp och s från att ta i tandvårdsförsäkringen för de äldre, kommer i stället att skäras från de 400 miljonerna extra som kommunerna skulle ha fått nästa år. Kommunerna får alltså 4,6 miljarder 2004, inte 4,7 miljarder.

-Det är olyckligt, men lite mindre olyckligt än att spara på dem som har det sämst ställt, säger Siv Holma, vänsterpartiets förhandlare, till TT.

Hon konstaterar också att inte heller nu nås partiets mål om återställd sjukförsäkring till 80 procent av lönen, vilket partistyrelsen krävt till senast den 1 januari 2005.

-Vi kommer att fortsätta slåss för det, men vi är ju tre partier som ska komma överens. Och det fanns inte utrymme för det under 2004, säger Siv Holma.

Å andra sidan gläds hon över att utgiftstaket höjs de kommande åren, vilket ger rymd nog i det svenska samhällsbygget för att rädda välfärden.

Holma inser också att på flera förhandlingspunkter kommer v att beskrivas som ''degen som kommer efter''. V tvingas nu även, mot sin vilja, ta sänkta arbetsgivaravgifter med 0,12 procent, vilket totalt gör 640 miljoner kronor.

-Vi har aldrig varit förtjusta i det. Det ger så liten effekt att det knappast är märkbart för den enskilda företagaren, säger Holma.

Mp bestämde sig i går

Miljöpartiet sade ja redan sent på fredagskvällen. Mp är främst nöjda med att skatteväxlingen blir på två miljarder kronor nästa år och fyra miljarder 2005.

Den ger nu en höjning av koldioxidskatten med 15 öre per kilo koldioxid, och dieseln blir tio öre dyrare per liter. Eldningsoljan går samtidigt upp med 420 kronor per kubikmeter. Den totala skatten på bensin höjs dock inte, enligt mp.

Men elskatten för industrin höjs med 0,5 öre per kilowattimme och för hushåll och övriga näringslivet med ett öre, vilket motsvarar 760 miljoner kronor.

''Budget för tillväxt''

Men växlingen ska också gå jämnt ut. En sänkning av inkomstskatten med 200 kronor per år för alla motsvarar 1360 miljoner. Vidare sänks arbetsgivaravgifterna med 0,12 procent, som alltså gör 640 miljoner kronor.

En annan viktig punkt för mp är en skrivning i budgeten att ''det finansiella utrymme som krävs'' för att genomföra det 121-punktsprogram som v, mp och s står bakom ''säkerställs'' genom att statens utgifter och skatter fortlöpande ses över.

V är dock nöjda med ökat stöd till kommunerna från 4,3 till 4,7 miljarder kronor nästa år, samt att stödet permanentas på 4,3 miljarder från 2005.

Ringholm ser ''en budget för tillväxt''. Han pekar där på stödet till kommunerna samt skattesänkningarna till småföretagen. Men viktigast för tillväxten är något annat.

-Framför allt att vi håller utgifterna i schack, sade Ringholm.

Tidigare artikel:

TT