Bush i natt: Vi behöver 715 nya miljarder för hjälparbete

NYHETER

NEW YORK

President Bush tänker begära ytterligare 87 miljarder dollar för hjälparbete i Afghanistan och Irak.

I ett tal till nationen i natt sa presidenten att han anser att stora ekonomiska, och även mänskliga, uppoffringar är nödvändiga för att uppnå stabilitet i de bägge länderna.

George W Bush höll sitt tal i tv i natt.

- Det kommer att ta tid och det kommer att kräva uppoffringar. Ändå tänker vi göra vad som är nödvändigt för att uppnå denna avgörande seger i kriget mot terrorn, sa Bush.

Tidigare uppgifter gjorde gällande att upp till 680 miljarder kronor skulle behövas för att täcka utgifterna i Irak och Afghanistan det kommande budgetåret.

Men Bushs siffra blev ännu högre - cirka 715 miljarder kronor.

Vill ha hjälp

Den amerikanske presidenten uppmanade samtidigt andra länder att hjälpa till att stabilisera situationen i Irak och återuppbygga landet.

- Vår strategi i Irak syftar till tre åtgärder, sa Bush:

utplåna terroristerna

få andra nationer att stötta ett fritt Irak

hjälpa irakierna att ta ansvar för sitt eget försvar och sin egen framtid.

Kräver tålamod

Samtidigt vädjade presidenten till sina landsmän att ha tålamod de kommande månaderna.

- För två år sedan förklarade jag för kongressen och för landet att kriget mot terrorn kommer att bli ett långt, annorlunda krig som utkämpas på många platser. Irak är nu huvudfronten.

Bush hävdade att den USA-ledda koalitionen är mycket viktig för att segern i Irak ska kunna bärgas.

- Mellanöstern kommer antingen att bli en plats för utveckling och fred eller en exportplats för våld och terror som kräver fler liv i Amerika och andra fria nationer.

Magnus Sundholm, Fredrik Virtanen