Nytt stift hotar spräcka kyrkan

Hundra präster vill starta eget - för att slippa kvinnorna

1 av 2 | Foto: KAMERAREPORTAGE
Bengt Birgersson leder utbrytarna.
NYHETER

En ny, uppslitande strid håller på att blåsa upp inom Svenska kyrkan.

Kvinnoprästmotståndarna ska organisera sig i ett eget stift, med en egen biskop som ska kunna viga sina egna präster.

- Gör de det kan de inte kvarstå i Svenska kyrkan, säger biskop Caroline Krook.

I helgen samlades ett hundratal kvinnoprästmotståndare i Göteborg.

Hälften präster, hälften lekmän.

Gemensamt för alla var att de inte vill veta av några kvinnliga präster, ett stort missnöje med Svenska kyrkan i allmänhet och med ärkebiskop K G Hammar i synnerhet.

- Kyrkan har förändrat det bibliska budskapet och vridit det till något annat, säger Bengt Birgersson, ordförande i arbetsgruppen för Missionsprovinsens bildande.

"Måste lyda Gud"

Missionsprovinsen ska bli ett "icke territoriellt" stift med sin egen biskop och sina egna präster.

Det kommer att hamna i direkt kollisionskurs med Svenska kyrkan.

- I samma ögonblick som de börjar skaffa sig sina egna biskopar som viger sina egna präster ställer de sig automatiskt utanför Svenska kyrkan, säger Bo Larsson, kanslichef hos ärkebiskopen.

Men det är inget som bekymrar Bengt Birgersson och hans anhängare.

- Ibland måste man lyda Gud mer än människor, säger han.

Ingen kan ta ifrån någon rätten att predika, inte ens ärkebiskopen. Men han eller hon kan fråntas sitt prästämbete och därmed rätten att predika inom Svenska kyrkan.

- Det finns inget som hindrar Missionsprovinsen att ha sina möten i andra lokaler än de som tillhör Svenska kyrkan, säger Bo Larsson. De kan också bjudas in av en kyrkoherde.

Att inte få predika i Svenska kyrkans lokaler är inget som bekymrar Bengt Birgersson:

- Evangeliet lyser upp den enklaste källarlokal.

"Har hänt tidigare"

Caroline Krook, biskop i Stockholm, säger att Missionsprovinsen inte kan räkna med att kvarstå inom Svenska kyrkan.

- Det är ingen katastrof om de bildar ett eget samfund. Sånt har hänt tidigare, säger hon och nämner baptisterna som exempel.

- Hotet om söndring är större om de är kvar inom Svenska kyrkan än om de bryter sig loss.

Svante Lidén