Svenskt lån hjälpte britterna ta Basra

Försvarets vapensystem användes i Irak

NYHETER

Svenska utlånade vapensystem användes i anfallskriget mot Irak.

Det var med hjälp av svensk utrustning som de brittiska trupperna vann slaget om den irakiska staden Basra.

Den svenska regeringen har lånat ut det avancerade systemet som på någon sekund kan se varifrån fientliga granater och robotar kommit och vart de varit på väg.

Foto: ERICSSON

Systemet har hjälpt de brittiska trupperna att blixtsnabbt slå till mot irakiska artilleri- och robotställningar.

Det är företaget Ericsson Microwave Systems i Mölndal som utvecklat systemet som kallas Arthur, Brittiska Royal Marines köpte ett antal sådana system av det svenska företaget förra året.

Men det blev problem när Ericsson behövde flera år på sig för att leverera de fyra Arthursystemen.

Därför lånade Ericsson ut fyra Arthursystem från det svenska försvarets förråd i god tid före Irakkonflikten, skriver Sydsvenska Dagbladet.

På det svenska företaget säger man bara att systemet är uthyrt till britterna. Hur det används vill man inte kommentera.

Men uppgifterna om att Arthur använts vid striderna kring Basra bekräftas för Sydsvenskan av det brittiska försvarsdepartementet.

Användnungen av Arthur i Irak har gett tillverkaren god reklam. Nu är det Kanadas FN-trupper som under arton månader fått låna den svenska utrustningen för att skydda sig mot angrepp.

Den svenska regeringen står som uthyrare, enligt Sydsvenskan.

Simone Söderhjelm