JA eller NEJ – detta röstar vi om

Nej betyder inte att allt blir som förut

NYHETER

Ett ja till euron innebär stora förändringar.

Men det gör även ett nej.

Foto: reuters
Giulio Buonomi bakade en europizza när Italien gick över till den nya valutan.

Direkt efter ett nej till euron finns det en risk för oro på valutamarknaden. Flera analytiker menar att kronans värde kommer att minska eftersom världens valutahandlare köpt på sig kronor till den kurs de trodde att kronan skulle knytas till. När det inte blir av kan förväntningarna på en viss knytkurs inte hålla uppe värdet på den flytande kronan längre.

Har inte rätt att stå utanför

Pessimisterna befarar också stigande räntor vid ett nej. Då måste vi ju inte sänka den svenska räntan till EMU-ländernas lägre nivå.

På längre sikt kan ett nej till euron leda till att Sverige får mindre att säga till om i EU.

I dag räknar euroländerna med att vi är på väg mot ett fullvärdigt EMU-medlemskap. Sverige har redan accepterat de två första etapperna – avreglerade kapitalmarknader och en självständig riksbank – och är ett mönsterland när det gäller att följa alla de krav på ekonomin som unionen ställer. Till skillnad från Danmark och Storbritannien har Sverige heller aldrig fått formell rätt att stå utanför den gemensamma valutan.

Kan bli halvhjärtad medlem

Euroländerna behandlar därför Sverige som ett land på väg att skrota kronan och införa euron.

Säger vi nej blir vi kvar i väntrummet. Vissa bedömare menar att det svenska inflytandet i EU kan minska eftersom Sverige då kommer att ses som en halvhjärtad medlem.

Att rösta nej den 14 september är med andra ord inte samma sak som att rösta ja till att allt ska vara som förr. Men på kort sikt blir förändringarna mindre vid ett nej till euron än vid ett ja.

Så här går det för…

Finansministern

Bankchefen

Riksbanken

Valutan

Räntan

Prisökningarna

Växelkursen

Stabilitetspakten

Elisabeth Lindham