Miljardböter hotar länder som inte sköter ekonomin

Stabilitetspakten ska skydda euroländerna

NYHETER

Det är Eurolands inbyggda skyddsmekanism.

Stabilitetspakten.

Här kan man vara allt från ”Bäst i klassen” till att riskera miljardböter.

Det var tyskarna, alltid försiktiga generaler när det handlar om ekonomi, som drev igenom detta skärpta regelverk för varje medlemslands ekonomi.

Fransmännen knorrade till en början men efter två års manglingar klubbades 1997 ”Stabilitets- och tillväxtpakten”.

De två grundpelarna var enkla:

1. Inget medlemsland får ha ett budgetunderskott som överstiger 3,0 procent av bruttonationalprodukten, BNP.

2. Statsskulden ska inte överstiga 60 procent av BNP.

För att verkligen inpränta allvaret i budskapet enades man också om en straffskala.

Varje land som bryter mot treprocentsregeln riskerar böter. Och det handlar inte om några småsummor.

Säg att Sverige skulle ha ett årligt budgetunderskott på minus fyra procent. Böterna rusar i det fallet iväg till 7 miljarder kronor.

Riskerar inte böter

Men som det är just nu riskerar Sverige, precis som Storbritannien och Danmark, inga böter alls eftersom inget av länderna är fullvärdiga medlemmar av EMU. Bötesrisken utsätter vi oss bara för om vi går med i EMU fullt ut.

Likafullt måste vi följa och respektera procenttalen, både vad gäller budgetunderskott och statsskuld. Så är det redan nu och så förblir det vid ett nej i folkomröstningen.

– Det är en väldigt viktig poäng. Många går fel här och tror att det är ett större steg än vad det är. Men egentligen handlar det om ett marginellt steg, säger Mattias Hector, departementsråd på internationella avdelningen på finansdepartementet.

Så här långt har inget land fått schavottera öppet som ”sämst i klassen”.

Dock har Portugal sprängt 3-procentsgränsen och Frankrike och Tyskland och Italien har alla brottats med att uppfylla kraven, i en del fall halkat på fel sida av spärren.

Just nu svajar därför stabilitetspakten betänkligt. Kritikerna hävdar att den är felkonstruerad och alltför rigid. I nuläget talar det mesta för att den kommer att justeras. Ett av förslagen lyder: Om ett land har bra koll på statsskulden ska det vara tillåtet att ha ett större budgetunderskott än 3 procent av BNP.

Inget land har straffats

Ännu har inget land behövt utstå skammen med miljardböter. Det finns nämligen vissa räddande hakar. Om ett lands ekonomi befinner sig i kris kan man slippa straff.

Och det går också att få miljardböterna tillbaka. Först deponeras pengarna på ett räntefritt konto.

Har underskottet inte rättats till inom två år förvandlas summan till böter.

Och så dåligt har det inte gått för något enda EMU-land, trots de senaste årens ekonomiska problem.

Leif-Åke Josefsson