”Det är bättre att vara på plan än att sitta på läktaren”

Ja-sägaren Bosse Ringholm chattade om EMU

NYHETER

Utan euron riskerar Sverige att få en lägre tillväxt. Som en liten valuta kan kronan också drabbas hårt av valutaspekulation.

Det sa ja-säagern finansminister Bosse Ringholm (s) när han chattade med läsarna om euron.

Här är chattet i sin helhet.

sven säger: Varför ska vi gå med i EMU?

Bosse Ringholm säger: För att se till att vi får fler jobb som ger oss möjlighet att bygga ut den offentliga sektorn, och därför att vi vill ha ett Europa som inte är uppdelat mellan rika och fattiga.

Kenta säger: Vilka verktyg kommer du att använda i Sverige vid en eventuell ekonomisk kris, om vi går med i EMU?

Bosse Ringholm säger: Genom att stärka den ekonomiska politiken, genom att se till att vi har en sysselsättningsmarginal i budgeten, genom att utjämna kommunernas skatteinkomster och genom att använda skattepolitiken. Därtill vill jag bygga upp ett högre överskottsmål i de offentliga finanserna, så att vi får en rejäl buffert både för konjunktursvängningar och för det faktum att det blir fler och fler äldre i Sverige som behöver vård och omsorg.

Tommy säger: Sju av nio Nobelpristagare i ekonomi är kritiska till euron. Ser du inga risker?

Bosse Ringholm säger: Det finns alltid risker med alla projekt, men fördelarna är i det här fallet så oerhört många fler. Det är bättre att vara med på planen än att sitta på läktaren som åskådare. På läktaren kan man inte påverka spelet.

norrland säger: Vilka är det som kommer att ha hand om den svenska euron?

Bosse Ringholm säger: Det är den svenska riksbankens chef som tillsammans med sina kollegor i euroländerna kommer att ha ansvaret för och besluta om euron och räntan. För närvarande heter den svenska riksbankschefen Lars Heikensten.

Vi säger: Hur förhåller det sig egentligen detta med att ECB:s riksbankschefer inte går att avsätta?

Bosse Ringholm säger: I sista hand är det europeiska rådet, dvs statscheferna och statsministrarna i eurons medlemsländer, som bestämmer.

Henrik säger: Är detta val bindande? Kommer folkets beslut att gälla eller enbart vara vägledande?

Bosse Ringholm säger: De politiska partierna är helt överens om att resultatet i folkomröstningen om euron är bindande för Riksdagens beslut.

Liselotte säger: Hej! Vad som bekymrar mig mest när det gäller EMU-frågan så är det makten: får vi mindre makt? Får vi mindre att bestämma? Minskar vi vår självständighet? Hur går det med vård och omsorg?

Bosse Ringholm säger: För det första får vi mer att bestämma om eftersom vi även kan vara med och påverka den delen av den ekonomiska politiken i Europa som handlar om räntor. För det andra fortsätter vi att bestämma i Sveriges riksdag hur stor offentlig sektor vi ska ha. På den punkten blir det ingen ändring.

Namnlös säger: Har jag som deltidsarbetande tvåbarnsmamma något att tjäna på om vi går med i EMU? Vad förlorar jag om vi inte går med?

Bosse Ringholm säger: Det du vinner är att den svenska ekonomin stärks och att det blir fler jobb. Det är bra både för dig och för dina barn när de en gång ska ut på arbetsmarknaden. Om fler människor får jobb blir det också en högre välfärd i Sverige. Det Sveriges riksdag som bestämmer hur denna välfärd ska se ut - även efter ett svenskt inträde i EMU.

Kenta säger: Vad ser du för försämringar i Sverige vid ett nej till EMU?

Bosse Ringholm säger: Det finns framförallt en risk att tillväxten blir lägre och att Sverige kommer att utsättas för valutaspekulation, eftersom kronan är en liten valuta.

ankan säger: Tyskland, Frankrike och Italien är ju tre mycket stora länder inom EMU som dras med problem i ekonomin. Kan vi hamna i liknande situationer som dom, eller är vår ekonomi mer stabil än deras?

Bosse Ringholm säger: De här tre länderna har själva vållat sina ekonomiska bekymmer av lite olika skäl. Inget av dem kan skylla sin svaga ekonomi på euron. Sverige har en stabil offentlig ekonomi i dag, och det kommer vi att ha även i fortsättningen om vi går med i EMU. Snarare är det så att möjligheterna att förstärka den offentliga ekonomin i Sverige ökar.

Tessan säger: Vi har för mycket arbetslösa i dag. Hur tror du det kommer ändra på sig om vi går med i EMU?

Bosse Ringholm säger: Jag hoppas att arbetslösheten ska minska både i Sverige och i övriga Europa, därför att EU-länderna har satt upp ett mål att ordna 15 miljoner nya jobb på tio år. Hittills har EU-länderna fixat sex miljoner nya jobb på tre år.

NEJ till EMU säger: Ringholm: Hur påverkas Sveriges export av EMU?

Bosse Ringholm säger: Positivt. Alla väntar sig en ökad handel om Sverige går in i eurosystemet. De tolv nuvarande euroländerna har nämligen ökat sin interna handel mer än omvärlden.

karro säger: 40% av de som röstar på socialdemokraterna är negativa till EMU. Riskerar ni inte att förlora en massa väljare på att ta ställning för euron?

Bosse Ringholm säger: Jag tror inte att så många är negativa till EMU. Däremot vill många socialdemokrater vänta och se. Vi har väntat i över åtta år, så för min del tycker jag att det är dags att fatta beslut.

karro säger: Varför tror du att det är kvinnorna som är mest negativa till EMU?

Bosse Ringholm säger: Det beror säkerligen på att fler män jobbar i exportindustrin som är utsatt för konkurrens och där eurofördelarna är väldigt tydliga. Många kvinnor jobbar i offentlig sektor och tycker kanske att sambandet till euron inte är lika påtagligt. Men om vi ska få mer pengar till offentliga sektorn måste exportindustrin vara framgångsrik och det är där euron kommer in.

Lena säger: Min sambo och jag ska köpa en bostadsrätt och vi kommer att behöva låna pengar nu till hösten. Hur påverkas bolåneräntorna vid ett ja respektive ett nej?

Bosse Ringholm säger: På sikt kommer räntorna att gå ner vid ett ja, eftersom den svenska räntan är nära en procent högre än den europeiska .

Humus säger: Vilken syn har du på stabilitetspakten? Många klagar ju på att den inte är flexibel, men är det inte anpassningen till målen inom stabilitetspakten som fått ordning på de offentliga finanserna? Skulle du vilja se en uppmjukning av kraven i framtiden?

Bosse Ringholm säger: Jag tycker att tillväxt- och stabilitetspakten är bra. Den har bidragit till att de offentliga underskotten i många länder i Europa har mer än halverats. För Sveriges del har budgetsaneringen under 1990-talet och en stark ekonomisk politik bidragit till att få ordning på Sveriges finanser. Men vi har också haft hjälp av tillväxt- och stabilitetspakten.

säger: Vilket är det allra viktigaste argumentet för EMU?

Bosse Ringholm säger: Framförallt att vi kan få fler jobb och en bättre ekonomi. De nya pengarna kan vi använda för att förstärka sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen - om vi socialdemokrater får bestämma.

Lena säger: Hej! Vilka möten är det som du inte får vara med på ifall Sverige står utanför EMU - och vad bestämmer man på de mötena?

Bosse Ringholm säger: Redan idag är det så att jag inte får vara med på Eurogruppens möten. Där diskuteras framförallt räntorna i Europa, men också den allmänna ekonomiska politiken.

Måns säger: Just nu är jag en arbetslös 18-åring. Hur kommer arbetslösheten bland ungdomar att påverkas vid ett ja till EMU?

Bosse Ringholm

säger: Jag hoppas att arbetslösheten kan minska under de kommande åren som ett resultat av en förbättrad internationell konjunktur och ökade ekonomisk-politiska insatser här i Sverige. Men en svensk euromedverkan kommer också att bidra till att förbättra vår tillväxt och därmed ska nya jobb.

aftonbladet.se