Förföljde kvinna - körkortet drogs in

NYHETER

Mannen är dömd för kvinnofridskränkning.

Nu omprövar länsstyrelsen hans körkortstillstånd.

- Jag förstår inte vad det ena har med det andra att göra, säger mannens vän.

Den som kör onykter eller för fort kan få körkortet indraget, det vet alla.

Men mindre känt är kanske att även andra brott kan leda till indraget körkort. Exempel på sådana brott är grov misshandel, kvinnofridskränkning, sjöfylleri och narkotikabrott.

Dömd för kränkning

En 52-årig man från Stockholm som i juli i år dömdes till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning fick i dagarna ett brev från länsstyrelsen där de meddelade att de övervägde att göra en prövning av mannens körkortstillstånd. Detta med stöd av trafiklagen femte kapitlet tredje paragrafen sjätte punkten som lyder:

"Ett körkort skall återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden kan anses olämplig som bilförare."

Måste visa hänsyn

Eva Bergqvist, sakområdesansvarig på trafikenheten vid länsstyrelsen i Stockholm, berättar att många ringer och är arga för att deras körkortstillstånd prövas.

- De undrar varför, eftersom brotten de begått inte har med trafik och bilkörning att göra.

Enligt Eva Bergqvist är det bristen på respekt för medmänniskor som gör att de även kan anses olämpliga som bilförare.

Hon medger att det kan vara svårt att fatta beslut om indraget körkortstillstånd enligt punkt 6:

- Man måste väga in alla omständigheter när det gäller personen i fråga.

Förra året drogs 1 886 körkort in med stöd av punkt 6. Fram till den 3 juli i år har 1 332 körkort dragits in.

Anna Lindström