Vägen mot euro

– om det blir ja på söndag

NYHETER

14 september 2003 Folkomröstning om EMU. Om det blir ja ser fortsättningen ut så här.

Hösten 2003 Regeringen föreslår att kronan byts mot euro.

Senhösten 2003 Valutan knyts till ERM2-samarbetet och växelkursen fastställs.

November 2003 Kungen godkänner den nationella baksidan av euromyntet.

December 2003 Riksdagen beslutar att vi ska gå med i EMU.

1 januari 2004 Sedlarna och mynten börjar tillverkas.

Våren 2004 ECB gör en allmän prövning. Sverige uppfyller dock inte konvergenskraven eftersom kronan inte varit knuten till ERM tillräckligt länge.

April/Maj 2005 Sverige begär att EU:s finansministrar prövar om vi klarar konvergenskraven. Både EU-kommissionen och ECB lämnar rapporter.

Juni 2005 EU säger ja till Sverige under toppmötet. Omräkningskursen spikas.

1 juni 2005 Alla kvitton ska ha slutsumman i både kronor och euro.

1 juli 2005 Leveranser av alla sedlar och mynt börjar.

1 september 2005 Alla svenska varor ska vara märkta i både euro och kronor.

1 december 2005 Prisstopp införs i två månader i butiker, på restauranger och hotell.

1 Januari 2006 Sedlar och mynt införs. Finansministern får vara med i eurorådet. ECB bestämmer svenska styrräntan.

1 februari 2006 Nu gäller bara euron i Sverige. Den gamla valutan kan dock växlas in under minst 10 år. Prisstoppet upphör.

30 juni 2006 Bestämmelsen om prismärkning i både kronor och euro upphör.

Aftonbladet