Ja-sidan ökar försprånget

En majoritet av aftonbladet.se:s läsare är för euron

Klicka för stor grafik
NYHETER

Stödet för ja-sidan i eurodebatten har ökat den senaste veckan jämfört med veckan innan bland aftonbladet.se:s läsare.

Samtidigt tappar nej-sidan allt fler röster.

Nära 54 procent vill nu byta kronan mot euron.

Sedan den 25 augusti har aftonbladet.se:s läsare varje dag kunnat svara på frågan "Hur skulle du rösta om det var EMU-val idag?". Frågan nollställs vid midnatt varje dygn.

Den senaste veckan har ja-sidan utvidgat försprånget mot nej-sägarna ytterligare. Ja har nu ett allt mer etablerat stöd på mellan 53 och 54 procent mot att veckan innan ha rört sig mellan 49 och 52 procent..

Nej-sidan har däremot börjat tappa väljare. Under fem av de sju senaste dagarna har stödet inte legat på mer än mellan 44 och 45 procent jämfört med att ha pendlat mellan 46 och 49 procent veckan innan, med en absolut topp på 50,3 procent lördagen den 30 augusti.

Det är framför allt de väljare som tidigare tänkt rösta blankt eller inte alls som minskat något den senaste veckan. Trenden pekar på att de lägger sin röst på ett ja om de väljer att rösta i frågan. Men även flera av de tidigare nej-sägarna bland aftonbladet.se:s läsare tycks ha bytt sida.

- Min bästa gissning är att det skett en förändring, fast med andra siffror, säger Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Han betonar att nätläsare i regel är yngre och mer välutbildade än riksgenomsnittet och att en undersökning som görs på nätet därför inte kan ge en representativ bild av verkligheten. Däremot kan nätundersökningar påvisa förändringar menar Gilljam. Aftonbladet.se:s undersökning visar att opinionen förskjutits mer åt ett ja, däremot inte kan man inte lita helt på siffrorna.

En markant skillnad i aftonbladet.se:s undersökning är skillnaderna mellan helg och vardag. Ja-sidan minskar och nej-sidan går tydligt framåt under lördagar och söndagar jämfört med måndag till fredag. Detta beror troligen på att det är olika människor som läser aftonbladet.se beroende på om det är helg eller vardag.

Enligt Temos senaste undersökning som publicerades på tisdagen har nejsidan fortfarande en stabil ledning. 50 procent skulle rösta nej om det vore val idag, enligt Temo och 39 procent nej. Trots den starka nej-ledningen har jasidan ändå gått framåt ett par procentenheter. Vid förra veckans Temo-mätning var siffrorna 51-37.

Även Gallup och Demoskop har kommit med nya opinionsmätningar. Nejsidan leder med 47 mot 38 (Demoskop) och 47 mot 35 (Gallup).

Tidigare mätningar:

Åsa Asplid