"Ett nej skulle bli en demokratiinjektion"

NYHETER

Demokratifrågan är det viktigaste argumentet för att säga nej. Det säger Ulla Hoffmann, vikarierande ledare för vänsterpartiet, i en chatt med aftonbladet.se:s läsare.

Foto: Ulf höjer
Demokratifrågan är det viktigaste argumentet för att säga nej till EMU, säger Ulla Hoffmann.

simba säger: Hur säker är du på att Sverige inte kommer att förlora på ett nej?

Ulla Hoffmann säger: Den frågan går inte att svara på. Ingen vet vad som kommer att hända. Därför är ja-sidans löften om jobb och pengar falska. Erfarenheterna säger att det går bättre för de länder som står fria från EMU.

peppe säger: Vänstern brukar alltid propagera för solidaritet - är det inte osolidariskt med övriga européer att stå utanför EMU?

Ulla Hoffmann säger: Vi föredrar internationell solidaritet över hela världen framför att stänga in oss i ett utanförskap bakom höga murar som EU bygger upp. Euron är ett steg i byggandet av fort Europa.

X säger: Hur kommer det sig att tolv av 15 EU-länder och de flesta av era systerpartier (plus nästan alla gröna och socialdemokratiska partier i Europa) faktiskt vill ha euron? Har de dragit fel slutsats och vad är det som skiljer er åt? Varför är ni så ensamma och säger nej när liknande partier säger ja till euron ute i Europa?

Ulla Hoffmann säger: Det är ju inte riktigt sant. I princip alla vänsterpartier i vår grupp i EU-parlamentet är kritiska till EMU och jag hänvisar till Aftonbladets debatt sida idag.

Macke säger: Så som jag har förstått det hela så den dagen vi gick med i EU skrevs det in att vi skulle gå med i EMU - frågan var bara när. Vilket betyder att vissa jurister tror att det är olagligt för oss att inte gå med. Hur ställer du dig till detta?

Ulla Hoffmann säger: Vi var väldigt noga, alla partier, med att skilja EMU från EU i folkomröstningen om EU, utan vi sa att det skulle man ta ställning till senare och det är det vi ska göra nu. De andra EU-länderna kommer att acceptera, utan problem, om vi säger nej i Sverige.

Patrick säger: Kommer (v) att verka för att Sverige lämnar EMU helt vid ett nej till euron?

Ulla Hoffmann säger: Vi har inga planer på att resa den frågan nu eftersom det handlar om folkomröstningen om EMU.

George säger:Tycker du att det är bra med en folkomröstning om EMU eller tycker du att frågan skulle ha avgjorts av riksdagen?

Ulla Hoffmann säger: Jag tycker att det är mycket viktigt att denna för oss så viktiga fråga avgörs just av folk i Sverige. Så som opinionssiffrorna ser ut idag visar det också att det finns en stor skillnad mellan etablissemanget och folket.

uv säger: Vad anser du är det viktigaste argumentet för att inte gå med EMU?

Ulla Hoffmann säger: Det är demokratifrågan. Folket ska själva bestämma vilken ekonomisk politik som är bäst för dom. Det är viktigt att det blir ett nej eftersom det skulle bli en demokratiinjektion för det politiska etablissemanget i Sverige och i EU.

nicklas säger: Om vi inför euron, kan det komma att påverka skattetrycket på sikt?

Ulla Hoffmann säger: Det finns ingen monetär union som har fungerat utan att man harmoniserat skatter.

tjej17 säger: Sverige har, och får mer hela tiden nya, skulder för många miljoner. Kommer vi då,om EMU nu kommer till Sverige, kunna betala skulderna eller blir det värre?

Ulla Hoffmann säger: EMU sätter ju press på länderna om hur stora statsskulderna får vara. Det är en del av den så kallade stabilitetspakten. Om man bryter mot stabilitetspakten så kan man få dryga böter på miljardbelopp. För tillfället följer Sverige stabilitetspakten.

Måns säger: Jag undrar, eftersom jag har nyss tagit studenten och är arbetslös förnärvarande. Hur kommer ett nej till EMU att underlätta för mig? Kommer det bli fler jobb?

Ulla Hoffmann säger: Sverige har högre sysselsättning än länderna i euro-området, varför riskera det och samtidigt ge ifrån sig politiskt inflytande? I EMU förlorar vi verktygen att föra en ekonomisk politik som motverkar arbetslöshet.

gösta säger: Vilket är det mest positiva med att gå med i EMU? Svara inte 'ingenting'.... det köper jag inte, självklart finns det plus och minus på bägge fronter.

Ulla Hoffmann säger: Att man slipper växla om man reser inom EU.

Raab säger: Tycker inte du att år 2006 är tillräckligt långt bort för att vi ska gå med i EMU? Persson sa ju att vi själva kan bestämma tidpunkten för inträdet. Suddar inte det ut nej-sidans "Vänta och Se"-argument?

Ulla Hoffmann säger: Det finns inget mjukt ja i den här folkomröstningen. Det finns bara ett hårt ja som betyder att vi går med i EMU. Ett nej är ett nej och kan omprövas om folk i Sverige vill det. Folket får aldrig en chans till att säga nej.

Madde säger: Du har ju tidigare varit emot en fristående riksbank, varför är den så bra idag? Är det inte så att en gemensam riksbank i Europa skulle kunna visa sig vara bra?

Ulla Hoffmann säger: Vår kritik kvarstår fortfarande men det finns ingen majoritet för det i riksdagen. Den svenska riksbanken sätter räntan efter valutaområdet Sverige och efter svensk ekonomi. ECB ska ta hänsyn till tolv länders olika ekonomier. Det är som att ha tolv villor med en termostat, det blir varmt i några villor och kallt i andra men bra i den villan där termostaten står, det vill säga Frankfurt.

thompa säger: Anser inte du att USA har för stor makt i världen? Är inte ett enat och starkt Europa en bra motvikt som kan stå för det humana vid globaliseringen?

Ulla Hoffmann säger: Jag tror inte att EU har några andra avsikter än USA. Euron är inte någon bättre eller snällare valuta än dollarn, utan det handlar om kapitalets makt mot människorna. Motmakten mot USA är dels folken, dels en mångfald av olika demokratiska och suveräna stater som står upp mot USA, som på Palmes tid.Vi behöver inte fler superstater utan färre.

Sara Här! säger: Min SO-lärare sa att vi kommer få euro vare sig nej-sidan vinner eller ej. Varför?

Ulla Hoffmann säger: SO-läraren har fel. Det är Göran Persson som har gått ut och visat sin makt genom att säga så. Ett nej är ett nej och även Göran Persson har sagt att han ska respektera folkomröstningsresultatet.

Ulla Hoffmann säger: Jag är imponerad över seriositeten i frågorna och tackar för möjligheten att få ha svarat på dem. Ni kan alltid nå mig via min dator, e-postadressen i riksdagen, [email protected]

aftonbladet.se