Kyrkan betalar 700 miljoner för sexbrott

Uppgörelse med katolska kyrkan i USA klar

NYHETER

Katolska kyrkan i USA betalar 85 miljoner dollar, motsvarande drygt 700 miljoner svenska kronor, för prästernas sexbrott mot hundratals offer.

Katolska kyrkan i Boston betalar 85 miljoner dollar, motsvarande drygt 700 miljoner svenska kronor, för sexbrott kyrkans präster begått mot minst 550 barn i USA.

Uppgörelsen mellan kyrkans företrädare i Boston och offrens advokater blev klar på tisdagen, uppger nyhetsbyrån AP.

Enligt uppgörelsen får de enskilda offren mellan 80.000 och 300.000 dollar, motsvarande från drygt 650.000 kronor till nästan 2,5 miljoner kronor, säger Roderick MacLeish Jr, en advokat vars firma representerar nästan hälften av offren.

Första budet för en månad sedan

Hur mycket vart och ett av sexutnyttjade barnen får beror på vilken typ av övergrepp de utsatts för av kyrkans präster, hur länge de utnyttjats och omfattningen av barnens skador.

Uppgörelsen kommer ungefär en månad efter att kyrkan erbjöd offren 55 miljoner dollar, motsvarande drygt 453 miljoner kronor.

Erbjudandet startade intensiva samtal. Större delen av uppgörelsen arbetades fram bakom stängda dörrar i helgen under närvaro av ärkebiskop Sean O'Malley.

"Ett erkännande"

- Det finns inga möjligheter att pengar kan kompensera det som tagits ifrån barnen, säger Roderick MacLeish Jr.

- Men för några blir det här ett erkännande från kyrkan att hemska, fruktansvärda misstag begicks av kyrkans ledare, och att det här är en form av kompensation.

Efter anklagelserna om sexbrott mot barn har minst 325 av USA:s 46.000 präster antingen avlägsnats från sitt uppdrag eller avgått.

Biskop avgick

Den förre ärkebiskopen i Boston, kardinal Bernhard Law avgick i december som en följd av anklagelser att han mörkat i stället för utrett anklagelserna mot präster.

Summan 85 miljoner dollar är den största som någonsin utbetalats från katolska kyrkan i USA, även om det belopp som erbjuds var och en är mindre än i vissa tidigare fall.

I juni i år beslutade ärkestiftet i Louisville i Kentucky att betala 25,7 miljoner dollar till 243 barn som utsatts för olika sexbrott.

Tidigare har en präst i Dallas fällts i domstol och kyrkan dömdes där att betala nästan 120 miljoner dollar till elva av prästens sexoffer, men skadeståndet förhandlades sedan ner till 31 miljoner dollar.

Över tusen barn utnyttjades

I Kalifornien beslutade en jury att två unga bröder som utsatts för sexbrott skulle få 30 miljoner dollar, ett skadestånd som senare sänktes till 13 miljoner dollar.

Flera präster i Boston anklagades för brott när skandalen avslöjades. Men enligt distriktsåklagaren Thomas Reilly kan inga ledare inom kyrkan anklagas för bristande kontroll.

Åklagare Reilly offentliggjorde i juli en rapport där man kunde läsa att minst 1.000 barn bedömdes ha utsatts för någon form av sexövergrepp av fler än 235 präster under åren 1940-2000. Kyrkans svar på anklagelserna var unde rmånga år att flytta pedofilprästerna från stift till stift i stället för att stoppa dem.

Caroline Olsson