Vården tvingas spara miljarder

NYHETER

Den offentliga vården befinner sig i en djup kris.

Det samlade underskottet för landstingen närmar sig fyra miljarder kronor och nu börjar man diskutera allvarliga besparingsåtgärder.

Stockholm har lagt fram ett förslag som försämrar barn- och akutsjukvården.

- De flesta landsting diskuterar besparingar och man kommer behöva sänka kostnaderna de närmsta åren, säger Jens Tjernström på Landstingsförbundet.

Trots att flera landsting redan i budgeten för i år lagt in ett underskott har de planerade svarta siffrorna överskridits med mer än det dubbla. Ett beräknat samlat underskott på knappt en och en halv miljard har nu växt till nära fyra miljarder kronor.

- Risken är att vi fortsätter mot ännu större minus, säger Tjernström.

Försämrad vård

Innebörden av det akuta ekonomiska läget blir att vården kommer försämras i stora delar av landet.

I Stockholm har landstingets tjänstemän lagt fram en lista på ett trettiotal besparingsförslag som man ska ta ställning till under september. Huvudstaden dras med ett skenande underskott och om man fortsätter att ge invånarna samma vård som idag kommer man gå två och en halv miljard kronor minus under nästa budgetår.

Man vill bland annat spara in på barnsjukvården. Sachsska barnsjukhuset, som ligger i nära anslutning till Södersjukhuset och tar hand om för tidigt födda barn, föreslås flytta stora delar av sin verksamhet till Huddinge. Sjukhuset kan även komma att stänga vissa av sina avdelningar under nattetid.

- Med tanke på att antalet barn i Stockholm ökar är en nedskärning av antalet sjukhusplatser för barn helt oacceptabelt, säger Birger Winbladh, överläkare på Sachsska barnsjukhuset till DN.

Andra sparåtgärder är att göra om akutsjukhusen i Norrtälje och Södertälje till närsjukhus och enbart ta emot ambulansfall samt patienter med remiss på akutavdelningen vid Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus.

Årets resultat

(Mkr)

Besparingsförslag i Stockholm:

Följande är förslag på var man kan spara in pengar i Stockholms läns landsting.

Förslagen ska snabbutredas under september.

Åsa Asplid