Jan O Karlsson tar över

Blir tf utrikesminister efter Anna Lindh

NYHETER

Jan O Karlsson har utsetts till tillförordnad utrikesminister efter Anna Lindh.

Han är sedan tidigare bistånds- och migrationsminister.

Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
Nuvarande biståndsministern Jan O Karlsson efterträder tillfälligt Anna Lindh som utrikesminister.

Jan O Karlsson, 64, har ett långt förflutet inom socialdemokratin och i regeringskretsar.

Han var politiskt sakkunnig och talskrivare åt Tage Erlander och Olof Palme redan i slutet av 60-talet.

Under större delen av 80-talet arbetade han i regeringen som statsekreterare och som sakkunnig.

I början av 90-talet var han politiskt sakkunnig åt Göran Persson.

Men Jan O Karlsson har även stor erfarenhet av internationellt arbete. Han var tidigare ordförande i EU:s revisionsrätt, innan han förra året tillträdde posten som migrationsminister i Göran Perssons nya regering. Sedan oktober 2002 är han regeringsansvarig för central- och Östeuropafrågorna.

Fredrik Rundkvist