Därför gick hennes liv inte att rädda

Anna Lindh dog på operationsbordet

NYHETER

Anna Lindh avled på operationsbordet efter en massiv blödning orsakad av knivskador på levern och flera stora blodkärl i buken.

- Trots att all nödvändig teknisk utrustning och all teknisk expertis användes gick hennes liv inte att rädda, säger Lars Irestedt, verksamhetschef på Karolinska sjukhuset.

På den presskonferens som hölls på torsdagseftermiddagen på Karolinska sjukhuset, KS, i Solna gavs mer detaljerad information om nattens operation.

Flera kirurger arbetade i det traumateam som i tolv timmar kämpade för att rädda Anna Lindhs liv.

Minst ett av knivhuggen hade träffat hennes lever, kroppens största inre organ. Levern finns i den övre högra delen av bukhålan. Två stora blodådror leder till levern: portådern och leverartären.

Komplicerade blödningar

Skador på levern är mycket komplicerade att operera, eftersom det handlar om ett organ med massor av blodkärl. Risken för svåra blödningar är därför stor.

Under hela operationen kämpade läkarteamet mot de kraftiga blödningarna. Omfattande blodtransfusion krävdes under hela operationen.

Från klockan 02.00 till 04.00 förbättrades hennes tillstånd tillfälligt. Blödningen bedömdes för ett ögonblick vara under kontroll.

– Klockan 04.30 inträffade en plötslig förändrig. Hennes lungfunktion försämrades och cirkulationen började svikta, sa Lars Irestedt på presskonferensen.

Det var med andra ord blödningschock som var den direkta dödsorsaken.

– Trots att all nödvändig medicinsk expertis och teknisk utrustning användes gick Anna Lindhs liv inte att rädda.

Presskonferensen på KS var mycket kort. De ansvariga läkarna kom in, läste upp sitt medelande och lämnade därefter lokalen, utan att ge pressen möjlighet att ställa några frågor.

Fredrik Rundkvist