”I kväll känns det kallt i Sverige”

Statsministern i känsloladdat tv-tal i kväll

NYHETER

En samlad statsminister talade i kväll till nationen.

– I kväll känns det kallt i Sverige, sa Göran Persson.

Och lovade – precis som Anna Lindh en gång gjorde till Olof Palme – att föra hennes budskap vidare.

Statsminister Göran Persson framträdde i SVT:s Agenda

i kväll. Från Rosenbad riktade han sig i ett känsloladdat tal till nationen.

– Vi trodde kanske att vi skulle vara förskonade. Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati, sa Göran Persson.

Men nu vet vi.

Statsministern sa:

– Utrikesminister Anna Lindh är död. Utsatt för ett attentat och berövad livet.

Göran Persson dröjde sig länge vid människan Anna Lindh. Hur vid liv hennes minne är, hur det fortfarande känns som hon är kvar.

– Jag minns inte minst vännen och arbetskamraten Anna. Som hade den där förmågan att glädjas, och glädja andra.

Statsministern talade också om den lysande politikern Anna Lindh, om den tuffa förhandlaren i EU, den stora miljökämpen och den en gång så drivne ungdomspolitikern.

– Anna Lindh representerade Sverige. Jag vet att många människor känt en stolthet över det, sa Göran Persson.

– Det är naturligt att känna vrede. Men reaktionen får inte bli att vi sluter oss. Reaktionen måste bli samling.

Statsministern valde också att citera Anna Lindhs egna ord vid Olof Palmes begravning:

– Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap vidare.

Och Göran Persson lovade att driva Anna Lindhs budskap.

– Det var friheten och solidaritetens sak som var hennes.

Samtidigt uppmanade Göran Persson alla att hedra Anna Lindhs minne genom att gå och rösta på söndag.

– Rätten att rösta är grundläggande för demokratin. Över den rätten ska våldet inte få segra.

Göran Persson avslutade sitt tal:

– Mina tankar går åter till familjen, maken Bo och barnen. Familjen har mist en maka, en mor.

– Socialdemokratin har mist en av sina skickligaste politiker. Regeringen har mist ett erfaret statsråd och en god arbetskamrat. Sverige har mist en av landets viktigaste företrädare – vårt ansikte mot världen.

Talet i kväll

Här är hela det statsminister Göran Persson i kväll höll i SVT:s Agenda:

Mattias Lundell

ARTIKELN HANDLAR OM