Poliserna som inte gör fel

Peter Kadhammar: Förvänta er inte att Säpochefen ska sparka sig själv

NYHETER

Utrikesminister Anna Lindh är död men de som skulle skydda henne gjorde inget fel.

I går sammankallade rikspolischef Sten Heckscher en presskonferens för att informera om jakten på mördaren.

Längst till vänster från journalisterna sett fanns tillförordnade Säpochefen Kurt Malmström.

Det är han som inte gjort fel.

Foto: LOTTE FERNVALL
Sitter säkert Presskonferensen i går. Frånvänster sitter tillförordnade Säpochefen Kurt Malmström, rikskriminalens chef Lars Nylén, rikspolischef Sten Heckscher, länspolismästare Carin Götblad, chefen för länskriminalen Leif Jennekvist och åklagare Agneta Blidberg.

Malmström fortsatte sin visa från mordnatten, vars innebörd är:

Mannen som dödade Anna Lindh aviserade inte sin avsikt. Därför fanns det inget konkret hot och därför gjorde Säpo helt rätt som inte gav henne livvakt. Malmström gick till och med ett steg längre i går. Han sa:

- Om vi hade vetat att Anna Lindh skulle gå på NK och handla skulle vi ändå inte bedömt att hon behövde livvakt.

Dessa resonemang förvånade en hel del debattörer och politiker i går.

"Felaktig bedömning"

- Som politiker och människa undrar jag hur de kunde komma fram till att det inte fanns någon hotbild, sa moderaten Beatrice Ask, som sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse.

En annan styrelseledamot, socialdemokraten Margareta Sandgren, sa:

- Man har gjort en felaktig bedömning på Säpo. Det fanns naturligtvis en hotbild i den valrörelse vi haft. Anna Lindh borde haft skydd.

Ask och Sandgren sitter i den styrelse som ansvarar för Säpos verksamhet.

- Vi fastställer budget, årsredovisningar, reglementsfrågor och sådant. Men vi har inte inflytande över allt.

Vad är det ni inte har inflytande över?

- He, he, det vet jag inte.

Styrelsen är i verkligheten en samling politiker utan makt.

Denna styrelse har dessutom som ordförande - rikspolischefen, vars verksamhet styrelsen ska granska.

Vice ordförande är - Säpochefen, vars verksamhet styrelsen också ska granska.

Rikspolischefen och Säpochefen har genom denna konstruktion i praktiken fått uppgiften att granska och övervaka sig själva.

Bodström tiger

Det säger sig självt att en sådan styrelse omöjligt kan bli särskilt dynamisk eller kritisk. Vi kan knappast förvänta oss att till exempel Säpochefen på nästa sammanträde lägger fram förslaget:

- Jag borde få sparken.

Ändå säger Charlotte von Essen, rättssakkunnig på justitiedepartementet:

- Styrelsen granskar Säpo och lämnar förslag på förändringar.

Alltså, till exempel, att Säpochefen ska ha sparken.

Justitieminister Thomas Bodström ville i går inte ge några intervjuer. Men hans närmaste man, statssekreterare Dan Eliasson, sa:

- Rikspolisstyrelsens styrelse ansvarar för verksamheten. Men ytterst gör regeringen en resultatbedömning av verksamheten.

Ingen kritiserar

Verkar detta luddigt? Det är det också. Vem som har det yttersta ansvaret blir en tolkningsfråga. "Rikspolisstyrelsens styrelse har det övergripande ansvaret för Säpo" det måste man väl säga att det är", säger Charlotte von Essen.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har i över tio år funderat över varför Säpo fungerar så illa. Han anser att felet delvis ligger utanför organisationen.

- Sverige har ett system där vi tillsätter höga myndighetspersoner genom telefonsamtal. Det är inget öppet ansökningsförfarande där den mest kompetente och stridbare får jobbet. Några på justitiedepartementet pratar ihop sig om vem som ska bli ny Säpochef. Sedan ringer expeditionschefen och erbjuder X eller Y jobbet.

- Naturligtvis försöker man få fram bra folk. Men i ett slutet förfarande väljer man personer som tycker som en själv. Vi får enfald i stället för mångfald. De sitter på Säpo och bekräftar varandra.

I ett slutet system blir det naturligt att ingen kritiserar någon annan. I går fick rikspolischefen Sten Heckscher frågan om chefen för Säpos livvaktsrotel, Kjell Vikström, kan behålla jobbet.

- Vi diskuterar inte i sådana termer, svarade Heckscher.

Och Dan Eliasson på justitiedepartementet sa när jag talade med honom:

- Allmänt är Säpo en duktig myndighet som förnyat sig. De är framgångsrika.

Enighet rådde

Senare på kvällen hänvisade Sten Heckscher till att det rått enighet om den "nivå och standard" som skyddet för statsråden ska ha.

Och därmed är cirkeln sluten:

Anna Lindh är mördad. Men ingen har gjort något fel.

Peter Kadhammar