Stort massmedieuppbåd när Nadina avvisades

NYHETER

GÖTEBORG

Ett stort massmedieuppbåd fanns på plats när ögonsjuka Nadina Imamovic kom till Landvetter för avvisningen till Bosnien med ordinarie flyg till Sarajevo via Köpenhamn på fredagsförmiddagen.

Hennes mamma och storasyster fanns med, men hennes 23-åriga bror hade avvikit.

Det förekom inga demonstrationer på flygplatsen innan familjen passerade säkerhetsspärrarna för att gå ombord på planet.

Avvisningsdatumet bestämdes vid ett möte mellan Migrationsverket, familjen och dess juridiska ombud vid ett möte den 3 september.

Familjen har särskilt åberopats FN:s barnkonvention och hänvisat till Nadinas obotliga ögonsjukdom, men de svenska myndigheterna har inte ändrat sig. Migrationsverket och Utlänningsnämnden har sagt nej till familjens önskan om att få uppehållstillstånd och har i tur och ordning avslagit åtta ansökningar.

Miljöpartiets riksdagsman Gustav Fridolin, som engagerat sig i fallet, uppger i ett pressmeddelande att partiet kommer att återkomma med förslag till ändringar i utlänningslagen för att säkerställa att barnkonventionen följs.

"Barn ska inte behöva komma i kläm på det sätt som Nadina har gjort", heter det i pressmeddelandet.

TT