"Ge barnen raka svar - och många kramar"

1 av 2
Aftonbladet i går.
NYHETER

Hur hjälper man ett barn att bearbeta döden, att förstå att en kamrat blivit dödad?

- Små barn ska man ge mycket kramar, mycket kroppskontakt, värme, trygghet. Raka, enkla svar på frågorna. Inte fler ord än nödvändigt, inte prata av sig sina egna funderingar. Inte heller smita undan med att "hon är i himlen" eller "han är hos Gud". Det är inga svar.

- Förklara att man inte slutar att vara död och sedan kommer tillbaka, säger komminister Monica Fryxelius i Arvika.

Psykolog Anders Nyman, Rädda Barnen, säger till TT:

- Man kan låta barn berätta vad som hänt, teckna kring händelsen eller leka kring den. Det viktigaste är att se till att de känner sig fullständigt trygga, att de blir försäkrade om att detta inte kan hända igen.

Aftonbladet