Oskuldens tid är snart förbi

Självklart med livvakt i länder med terrorism

NYHETER

Den politiska oskulden lever vidare i fler europeiska länder än Sverige.

Även där går ministrarna och shoppar utan livvakter.

Men skiljelinjen är skarp mellan länder där överfall mot politiker är ovanliga och stater med en tradition av terrorism och politiskt våld.

Holland har tillämpat den svenska modellen men skärper nu säkerheten.

Extrema skillnader råder i europeiska länders sätt att hantera säkerheten för höga politiker, visar Aftonbladets kartläggning.

Statschefer och premiärministrar skyddas dygnet runt nästan överallt. För övriga ministrar är variationerna stora.

Ena extremen är länder som Spanien, Polen, Italien och Storbritannien där livvakter alltid finns närvarande när politiker rör sig ute i offentligheten och även i sina hem.

"Helt självklart"

- För oss är det fullständigt självklart att ministrar i egenskap av sitt ämbete och att vara kända alltid löper risk att utsättas för attentat och överfall, säger Boguslaw Mayewski, talesman för UD i Warszawa.

Polen var under många år en kommunistdiktatur där säkerhetsmedvetandet var högt.

I Spanien har ministrar inga möjligheter att skicka hem livvakterna.

- Syftet är att förhindra såväl terrorattacker som angrepp från vanliga brottslingar, säger Luis Tejero, talesman på UD i Madrid.

- Livvakterna följer med ministerjobbet.

Spanien har i den baskiska separatiströrelsen ETA ett mycket aktivt och brutalt hot mot alla politiker.

IRA-tiden lever kvar

I Storbritannien lever säkerhetsmedvetandet kvar från den tid då nordirländska IRA ständigt utförde terrordåd i England. Till och med många ex-minist-rar har skydd.

Norge, Finland, Belgien, Portugal och Österrike är länder som alla tillämpar ungefär samma principer som Sverige.

- Vi har gudskelov inte haft några attacker mot höga politiker, säger Johannes Peterlik, talesman på UD i Wien.

Även här umgås minist-rarna nära med vanligt folk. De åker kollektivt och handlar ensamma på stan. Så vill österrikarna att det ska förbli.

Döljer bristerna

En del länder vill ogärna skylta med att politikerna är oskyddade. En centralt placerad källa i Belgien säger att deras system är väldigt likt det svenska.

- Men citera mig inte. Vi vill inte att presumtiva våldsmän ska få några idéer.

Våra ministrar vill kunna fortsätta leva vanliga liv.

Mellan Holland och Sverige finns flera intressanta paralleller. Missnöjespolitikern Pim Fortuyn mördades 2001 bara en vecka före landets allmänna val. Det leder till att Holland

skärper säkerheten kring

sina ministrar från den 1 januari. Om Sverige haft samma system nu hade Anna Lindh kanske haft livvaktsskydd.

- I stället för att bara se om det finns en hotbild gör vi även en allmän riskbedömning, säger Frank Beers, talesman på inrikesdepartementet.

- Är ministern ifråga kontroversiell, uttrycker han radikala åsikter, väcker han starka känslor? Vi har bildat en särskild grupp som gör sådana bedömningar.

Motvillig skärpning

Men holländarna höjer säkerheten motvilligt och först efter flera års betänketid.

- Många politiker tycker det är fel att ha livvakter som fjärmar dem från vanliga människor. Det passar inte in i den holländska modellen om ett öppet samhälle.

Danmark skärpte säkerheten så fort mordet på Anna Lindh blev känt.

- De flesta ministrar har normalt inget skydd, säger Christine Cordsen, politisk reporter på dagstidningen Politikken.

- Många varnar för att överreagera. Men en viss skärpning blir det.

Andra vägrar trots mordet på Anna Lindh tappa oskulden.

Stora skillnader hur skyddet ser ut för europeiska makthavare

Wolfgang Hansson